Arhivistika i arhivska građa

GAAD BIH (1) ARHIVISTIKA I ARHIVSKA GRAĐA

Reference no. 001-271

1. ALTIĆ, OSMAN: Strategija Regionalnog arhiva Bihać i stanje arhivske građe. – 1994-95, sv. 33, str.

2. ANDERS, MAJDA: Sudbina arhivske građe o ratu u Bosni i Hercegovini koja se stvara i nalazi van njenih granica. – 1994-95, sv. 33, str.

3. BABIĆ , ANTO: Arhivska služba i perspektive naše istoriografije. – 1961, sv. 1, str. 9-17.

4. BABIĆ, BRANISLAV: Aktivnosti arhiva Bosne i Hercegovine na prikupljanju arhivske građe filmskih stvaralaca. – 1989, sv. 29, str. 57-59.

5. BABIĆ, VLADIMIR: Obilazak registratura u cilju zaštite arhivske građe i registraturskog materijala. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 23-30. (ćir.)

6. BABIĆ, VLADIMIR: Orijentalna zbirka dokumenata Franjevačkog samostana Plehan kod Dervente. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 107-113. (ćir.)

7. BABIĆ, VLADIMIR: Zbirka dokumenata srpsko-pravoslavne crkveno-školske opštine (SPCŠO) Modriča. – 1985, sv. 25, str. 25-31. Zbirka se nalazi u Regionalnom Arhivu u Doboju. Obuhvata period od 1883-1910.g.

8. BABIĆ, VLADIMIR: Prvi slobodni izbori 1945.godine u svjetlu arhivskih dokumenata. – 1986, sv. 26, str. 11-21.

9. BABIĆ, VLADIMIR: Primjena i mogućnost ujednačavanja osnovnih teorijskih principa u procesu sređivanja fondova iz oblasti privrede. – 1988, sv. 28, str. 23-28.

10. BESAROVIĆ, RISTO: Rad arhivskog savjeta NRBiH u 1960.godini. – 1961, sv. 1, str. 167-168.

11. BESAROVIĆ, RISTO: Neke karakteristike Zakona o arhivima. – 1962, sv. 2, str. 7-11. O Republičkom zakonu o arhivima iz 1962.godine.

12. BESAROVIĆ, RISTO: Teritorijalna nadležnost arhiva za uža područja u svjetlu nove političko-teritorijalne podijele SR BiH. – 1963, sv. 3, str. 7-12.

13. BIBIĆ, MIRJANA: Vodič za fond komisije za kinematografiju pri Vladi NRBiH 1947-1950. – 1982, sv. 22, str. 53-56.

14. BIBIĆ, MIRJANA: Standardi i normativi matičnih poslova Informativne službe Arhiva BiH. – 1991, sv. 31, str. 129-139. (ćir.) Date su tabele i na kraju literatura koja je korištena.

15. BIZJAK, MILAN: Armida – programski paket za delo v arhivih. – 1989, sv. 29, str. 15-21. Tekst je na slovenačkom.

16. CVIJOVIĆ, ROSA: Organizaciona struktura Republičkog vijeća i republičkih odbora strukovnih sindikata za BiH u periodu 1945-1964.g. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 83-91.

17. CVIJOVIĆ, ROSA: Sređivanje fondova Republičkog vijeća Saveza sindikata i republičkih odbora strukovnih sindikata za BiH u periodu 1945-1964.godine. – 1982, sv. 22, str. 125-131. Koreferat sa Savjetovanja DAR BiH, Ljubuški, 3-4.06.1982.g.

18. CVIJOVIĆ, ROSA: Građa najviših organa naredne vlasti u BiH, 1943-1953. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 15-23. (ćir.) Referat sa Savjetovanja DAR BiH, Laktaši, 2-3.06. 1983.g. O fondovima ZAVNOBiH-a, Skupštine i Vlade NRBiH.

19. DAVIDOVIĆ, DAVID: Neka iskustva na sređivanju i obradi arhivske građe rejonskih, opštinskih i sreskih komiteta KP/SK u Istorijskom arhivu u Sarajevu. – 1982, sv. 22, str. 117-124. Koreferat sa Savjetovanja DAR BiH, Ljubuški, 3-4.06.1982.g.

20. DAVIDOVIĆ, DAVID: Istraživanja arhivske građe u svrhu kompletiranja fondova Istorijskog arhiva Sarajevo. – 1986, sv. 26, str. 57-62.

21. DAVIDOVIĆ, DAVID: Primjena i mogućnost ujednačavanja osnovnih teorijskih principa u procesu sređivanja fondova društvenopolitičkih organizacija. – 1988, sv. 28, str. 29-34.

22. DAVIDOVIĆ, DAVID: Iskustva i akcije Istorijskog arhiva Sarajevo na zaštiti i preuzimanju građe od privatnih lica. – 1989, sv. 29, str. 41-46. Na kraju je data literatura koja je korištena.

23. DAVIDOVIĆ, DAVID – MUJEZINOVIĆ, AMILA: Postojeće stanje organizovanosti i osposobljenosti arhiva kao nosioca arhivske djelatnosti. – 1991, sv. 31, str. 119-123. (ćir.)

24. DIVČIĆ, MARIJA: Uloga i zadaci službe za evidenciju, nadzor i zaštitu arhivske građe registraturama (vanjske službe). – 1976-1977, sv. 16-17, str. 41-53. Na kraju je data literatura koja je korištena.

25. DIVČIĆ, MARIJA: Obrada naziva ulica, trgova, radnih organizacija i drugog na području grada Sarajeva. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 93-96.

26. DIVČIĆ, MARIJA: Oblici prezentacije arhivske građe i popularizacije arhivske službe. – 1982, sv. 22, str. 83-87. Referat je sa Savjetovanja DAR BiH, Ljubuški, 3-4.06.1982.g. Na kraju je data literatura koja je korištena.

27. DIVČIĆ, MARIJA: Neki podaci o arhivskoj građi organa narodne vlasti na području Sarajeva. – 1983-1984, sv. 23-24, str.23-33. (ćir.) Referat sa Savjetovanja DAR BiH, Laktaši, 2-3.06.1983.g.

28. DIVČIĆ, MARIJA: Prvi slobodni izbori u Sarajevu i sarajevskom okrugu. – 1986, sv. 26, str. 23-30.

29. DIVČIĆ, MARIJA: Značaj i iskustva u pripremi izložbe “Bogatstvo jugoslovenskih arhiva”. – 1990, sv. 30, str. 31-33.

30. DIVČIĆ, MARIJA: Značaj poslova proširene djelatnosti arhiva. – 1991, sv. 31, str. 125-128. (ćir.)

31. DIVČIĆ, MARIJA: Rad Istorijskog arhiva Sarajevo u ratnim uslovima. – 1992-1993, sv. 32, str. 19-20.

32. DIZDAR, HAMID: Arhiv grada Sarajeva (osnivanje i rad). – 1962, sv. 2, str. 89-100.

33. DIZDAR, HAMID: Stručni rad i problemi Arhiva grada Sarajeva u 1962.godini (sređivanje arhivske građe). – 1963, sv. 3, str. 37-44.

34. DIZDAR, HAMID: Pregled rada u Arhivu grada Sarajeva u 1963. i 1964.godini. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 113-123.

35. DIZDAR, mr SREBREN: Archivalia literaria africana Jugoslavica. – 1990, sv. 30, str. 77-82.

36. DIZDAR, mr SREBREN: Neka iskustva u organizovanju poslovnih arhiva za potrebe RTV pokrivanja ZOI ’84. – 1985, sv. 25, str. 7-15. Na kraju je je dat kratak sadržaj na engleskom.

37. DUGANDŽIĆ, STJEPAN: Prilog raspravi o arhivskoj građi SOUR-RO-OOUR u Hercegovini. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 103-107. (ćir.) Referat sa Savjetovanja DAR BiH, Laktaši, 2-3. Juni 1983.g.

38. ĐORĐEVIĆ, MIROSLAV: O evidenciji i klasifikaciji građe za istoriju radničkog pokreta. – 1961, sv. 1, str. 17-27.

39. DŽANKIĆ, ZULFIKAR: Neke mjere za unapređenje arhivske djelatnosti u Hercegovini. – 1978-1979, sv. 18-19 , str.15-22. (ćir.)

40. DŽANKIĆ, ZULFIKAR – DUGANDŽIĆ, STJEPAN: Iskustva arhiva Hercegovine na zaštiti arhivske građe i registraturskog materijala na području Hercegovine i Duvna. – 1986, sv. 26, str. 111-113. Date su tabele stanja Arhiva na ovom području.

41. ERŽIŠNIK, DAVORIN: Neki problemi i iskustva u vezi s donošenjem i primjenom lista, ustrojstva i vođenja arhivske knjige. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 45-49. (ćir.)

42. ERŽIŠNIK, DAVORIN: Kancelarijsko poslovanje organa uprave 1945-1972. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 39-48.

43. ERŽIŠNIK, DAVORIN: Zakon i provedbeni propisi o odabiranju i izlučivanju registraturne građe u SR Hrvatskoj. – 1982, sv. 22, str. 67-71.

44. GAKOVIĆ, LJILJANA: O informativnim sredstvima u Arhivu BiH. – 1982, sv. 22, str. 63-67.

45. GAKOVIĆ, LJILJANA – KUJOVIĆ, MINA: Neka iskustva sa izradom i primjenom sumarnog-analitičkog inventara. – 1988, sv. 28, str. 59-63.

46. GANIBEGOVIĆ, AHMED: Problemi zaštite arhivske građe i registraturskog materijala na relaciji SOUR-RO- OOUR. – 1983-1984, sv. 23-24,str. 91-99. (ćir.) Referat sa Savjetovanja DAR BiH, Laktaši, 2.-3. 06. 1983.g.

47. GANIBEGOVIĆ, AHMED: Arhivska građa i registraturski materijal u opštinskim sudovima Bosanske Krajine. – 1986, sv. 26, str. 139-143.

48. GAŠIĆ, MILENA: Pravci aktivnosti u osmišljavanju dugoročnih oblika djelovanja u arhivskoj djelatnosti BiH. – 1991, sv. 31, str. 61-62. (ćir.)

49. GAZIĆ, mr LEJLA: Stradanje Orijentalnog instituta u Sarajevu. – 1992-1993, sv. 32, str. 23-25.

50. HADŽIBEGIĆ, HAMID: arhivski materijal u Orijentalnom institutu u Sarajevu. – 1961, sv. 1, str. 205-213.

51. HADŽIBEGIĆ, HAMID: Arhiv bosanskog vilajeta. – 1964-65, sv. 4-5, str. 75-84.

52. HADŽIMEHMEDAGIĆ, SEADA: Prva savezna omladinska radna akcija – Omladinska pruga “Brčko – Banovići” 1946. – 1978-1979, sv. 18-19, str. 89-96. (ćir.)

53. HADŽIMEHMEDAGIĆ, SEADA: Značaj i način zabrinjavanja registraturskog materijala i arhivske građe. – 1994-95, sv. 33, str.

54. HADŽIMEHMEDAGIĆ, SEADA – KUJOVIĆ, MINA – LOVRENOVIĆ-ZEBA, KRUNOSLAVA – SARIĆ, SAMIJA – ŠTIMAC, VERA: Arhivska građa kao izvor za izučavanje istorije zdravstva na području Bosne i Hercegovine u periodu 1850-1965. godine. – 1994-95, sv. 33, str.

55. HADŽIMEHMEDAGIĆ, SEADA: Prilog raspravi o sprovođenju i izmjeni propisa registraturskog poslovanju. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 81-87. (ćir.) Referat sa Savjetovanja DAR BiH, Laktaši, 2.-3.06.1983.g.

56. HADŽIMEHMEDAGIĆ, SEADA: Pregled osnivanja i ukidanja pravosudnih organa u poslijeratnom periodu koju su u nadležnosti službe zaštite Arhiva BiH. – 1986, sv. 26, str. 151-159.

57. HADŽIMEHMEDAGIĆ, SEADA: Mikrofilmovanje i tehnologija rada u procesu poslovanja Samoupravne interesne zajednice penzijskog i invalidskog osiguranja Bosne i Hercegovine. – 1989, sv. 29, str. 27-30.

58. HADŽIMEHMEDAGIĆ, SEADA: Preuzimanje arhivske građe ukinutih društveno-političkih organizacija i evidentiranje i uspostavljanje saradnje sa novoosnovanim političkim organizacijama i udruženjima. – 1991, sv. 31, str. 29-35. (ćir.)

59. HADŽIMEHMEDAGIĆ, SEADA – ŠEHOVIĆ, AMIRA: Rad vanjske službe Arhiva BiH u ratnim uslovima. – 1992-1993, sv. 32, str.15-18.

60. HADŽIMURATOVIĆ, EMIRA: Vrhovni sud za BiH. Sarajevo 1879-1945. – 1986, sv. 26, str.73-76.

61. HADŽIMURATOVIĆ, EMIRA: Arhivski fondovi sudskih organa u Arhivu BiH i stanje arhivske građe u registraturama u njegovoj nadležnosti. – 1986, sv. 26, str. 133-137.

62. HADŽIMURATOVIĆ, EMIRA – BABIĆ, BRANISLAV: Primjena i mogućnost ujednačavanja osnovnih teorijskih principa u sređivanju specijalnih kategorija arhivske građe. – 1988, sv. 28, str. 41-46.

63. HADŽIMURATOVIĆ, EMIRA: Značaj arhivske građe nakon rata. – 1992-1993, sv. 32, str. 21-22.

64. HADŽIROVIĆ, dr AHMED: Povodom trideset godina izlaženja Glasnika arhiva i Društva arhivskih radnika BiH. – 1991, sv. 31, str. 3-4. (ćir.)

65. HAJDAROVIĆ, RAŠID: Osvrt na pregled registratura na terenu srezova Sarajeva i Goražda. – 1961, sv. 1, str. 210-213.

66. HAJDAROVIĆ, RAŠID: Orijentalna zbirka Arhiva grada Sarajeva. – 1962, sv. 2, str. 101-112.

67. HAJDAROVIĆ, RAŠID: Rukopisne medžmue. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 311-320. O medžmuama koje se čuvaju u Istorijskom arhivu Sarajevo.

68. HALILOVIĆ,NAFIZ – BAHTIJAREVIĆ,AIDA: Vodič arhivskih fondova okružnih organa zemaljske komisije za ispitivanje zločina okupatora i njihovih pomagača na području oblasnog NOO-a za Bosansku Krajinu. (Okružni organ zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača za okrug Kozaru, Bihać, Podgrmeć, Prnjavor, Teslić, Banja Luka). – 1970-1971, sv. 10-11, str. 258-269.

69. HASANDEDIĆ, HIVZIJA: Arhiv Hercegovine u Mostaru. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 130-132. Sa nadnaslovom: Dvije informacije o arhivima u Bosni i Hercegovini. O desetogodišnjem radu.

70. HASANDEDIĆ, HIVZIJA: Orijentalna zbirka Arhiva Hercegovine u Mostaru. (Dokumenti, rukopisi, štampane knjige). – 1966, sv. 6, str. 37-43.

71. HASANDEDIĆ, HIVZIJA: Orijentalna zbirka Provincijata hercegovačkih franjevaca u Mostaru. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 15-22.

72. HASANDEDIĆ, HIVZIJA: Tri zapisa iz orijentalne zbirke Provincijata hercegovačkih franjevaca u Mostaru. (1. Haseći Ali-agin most u Konjicu, 2. Popis posade mostarske tvrđave iz 1780.g., 3. Popis Mostaraca koji su poginuli na Vučijem Dolu 1876.g.). – 1970-1971, sv. 10-11, str. 305-309.

73. HASANOVIĆ, SUADA: Informacije o preuzimanju građe istaknutih revolucionara iz Bosne i Hercegovine u arhiv CK SKBiH. – 1989, sv. 29, str. 89-96. (ćir.)

74. HAUPTMANN, dr FERDO: Jugoslovensko-mađarski arhivski pregovori i njihovi rezultati. – 1961, sv. 1, str. 71-87. Zusammenfassung. Di jugoslawisch-ungarischen Archivverhandlungen und ihre Resultate.

75. HAUPTMANN, dr FERDO: Austrijski konzulat u Travniku (struktura i poslovanje). – 1962, sv. 2, str. 71-87.
Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom. (Zusammenfassung: Das osterreichische Konsulat in Travnik 1808-1820. Aufbau und Geschaftsgang). – Prikaz fonda koji se nalazi u Državnom arhivu u Beču.

76. HAUPTMANN, dr FERDO: Djelokrug austrougarskog Zajedničkog ministarstva finansija. – 1963, sv. 3, str. 13-22.

77. HAUPTMANN, dr FERDO: Pokušaj osnivanja Zemaljskog arhiva za BiH pred I svjetski rat. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 9-14.

78. HODŽIĆ, NERMANA – MUŠOVIĆ-TADIĆ, NIZARA – STOJANOVIĆ, JASMINKA – KOŽAR, mr AZEM: Istraživanje arhivske građe u cilju dopune postojećeg arhivskog fonda Regionalnog arhiva u Tuzli. – 1986, sv. 26, str. 85- 88.

79. HOPIĆ, JASMINA: Prvi slobodni izbori na području Zeničkog sreza. – 1986, sv. 26, str. 41-43.

80. HOPIĆ, JASMINA – PERIĆ, SPOMENKA: Problem zaštite arhivske građe u stranim i mješovitim preduzećima. – 1991, 30 , str. 57-60. (ćir.)

81. HUNSKI, VJEKOSLAVA: Fond časopisa “Nada” (1895-1903). U Arhivu grada Sarajeva. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 85-91.

82. HUNSKI, VJEKOSLAVA: Vodič za fondove Narodnih odbora I-IV rejona u Sarajevu. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 247-256.

83. HUNSKI, VJEKOSLAVA: Arhivska građa u franjevačkim samostanima na području BiH. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 53-63.

84. HUNSKI, VJEKOSLAVA: Metodologija u radu na izradi vodiča. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 23-31. Bibliografija je data na kraju.

85. IBRIŠAGIĆ, IBRAHIM: Problem škartiranja arhivske građe u BiH. – 1961, sv. 1, str. 197- 204.

86. IBRIŠAGIĆ, IBRAHIM: Osnivanje i rad sreskog arhiva u Banja Luci. (Zaštita arhivske građe, stariji arhivski fondovi). – 1963, sv. 3, str. 45-55. Dat je pregled do tada sređenih arhivskih fondova.

87. IBRIŠAGIĆ, IBRAHIM: Izvještaj o stručnom radu Arhiva Bosanske krajine u Banja Luci 1966.g. (Zaštita i sređivanje arhiva). – 1967, sv. 7, str. 33-39.

88. IBRIŠAGIĆ, IBRAHIM: O nekim vidovima društvene i kulturno-prosvjetne djelatnosti Arhiva Bosanske krajine u Banja Luci. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 105-109.

89. ISOVIĆ, KASIM: Državni arhiv NRBiH (osnivanje i stanje). – 1961, sv. 1, str. 169-185.

90. ISOVIĆ, KASIM: Izvještaj o radu na stručnom djelu poslova u Državnom arhivu u 1959.g. – 1961, sv. 1, str. 186-196.

91. ISOVIĆ, KASIM: Struktura i funkcionisanja organa državne uprave u BiH u vremenu od 1918-1924.godine. (Prilog proučavanju istorije vlasti u BiH u periodu između dva svjetska rata). – 1962, sv. 2, str. 13-69. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

92. ISOVIĆ, KASIM: Stručni poslovi u Državnom arhivu NRBiH u 1961.godini. (Sređivanje i obrada arhivske građe). – 1962, sv. 2, str. 113-127.

93. ISOVIĆ, KASIM: Stručni rad u Arhivu SRBiH u 1962.godini. (Sređivanje i obrada arhivske građe; Plan rada za 1963.godinu). – 1963, sv. 3, str. 23-36.

94. ISOVIĆ, KASIM: O nekim pitanjima i iskustvima u radu na sređivanju građe u Arhivu BiH. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 7-61. Dato je 20 slika kako se sređuje i smješta arhivska građa.

95. ISOVIĆ, KASIM: Stručni rad u Arhivu BiH u 1963. i 1964.godini. (Sređivanje i obrada arhivske građe). – 1964-1965, sv. 4-5, str. 93-112.

96. ISOVIĆ, KASIM: Arhivski poslovi u Arhivu BiH u 1965.godini i plan rada za 1966.godinu. – 1966, sv. 6,str. 25-35.

97. ISOVIĆ, KASIM: Stručni poslovi u Arhivu BiH u 1966.godini i plan rada za 1967.gopdinu. – 1967, sv. 7, str. 17-24.

98. ISOVIĆ, KASIM: Organizacija i funkcionisanje vrhovnih registratura u BiH u doba austrougarske uprave. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 215-234.

99. ISOVIĆ, KASIM: (Posjeta Ive Andrića Arhivu Bosne i Hercegovine). – 1972-73, 12-13 , str. 7-8. Naslov uzet iz sadržaja. Data je fotografija “Ivo Andrić u razgovoru sa članovima kolektiva”.

100. ISOVIĆ, KASIM: Vodič kroz arhivsku građu austrougarskih konzularnih ustanova u BiH 1850-1880. – 1972-73, 12-13 , str. 23-30.

101. IVANIĆ, LJUBOMIR: 30 godina plodnog rada Arhiva Bosanske krajine. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 131-135. (ćir.)

102. IVANKOVIĆ, STJEPAN: Fondovi i zbirke Arhiva Hercegovine iz perioda NOR. – 1982, sv. 22, str. 47-53.
Kratak pregled mikrofilmovane i na drugi način kopirane građe iz perioda NOR-a Hercegovine i Duvna.

103. IVANKOVIĆ, STJEPAN: Arhivski fondovi Narodnog fonda (SSRN) u Arhivu Hercegovine. – 1982, sv. 22, str. 131-135. Koreferat sa Savjetovanja DAR BiH, Ljubuški, 3-4.06. 1982.g.

104. IVANKOVIĆ, STJEPAN: Stanje arhivske građe pravosudnih organa u BiH. – 1986, sv. 26, str. 115-121.

105. JERIĆ, mr VLADIMIR: Liste kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja opštinskih društvenopolitičkih organizacija – nova iskustva i prijedlozi. – 1986, sv. 26, str. 99-109. Date su tabele.

106. JERIĆ, mr VLADIMIR: Standardi i normativi za arhivsku djelatnost BiH. – 1991, sv. 31, str. 81-103. (ćir.) Date su tabele i karte.

107. JOVANOVIĆ, EMILIJA: Aktuelnost akcije popisa i evidencije registratura u BiH. – 1961, sv. 1, str. 217-220.

108. JOVANOVIĆ, EMILIJA: Popis i evidencija registratura u BiH. – 1962, sv. 2, str. 129-137.

109. JOVANOVIĆ, EMILIJA: Rad na evidenciji i zaštiti arhivske građe u republičkom arhivu 1962.g. – 1963, sv. 3, str. 57-63.

110. JOVANOVIĆ, EMILIJA: Neki propisi o postupku sa arhivskom građom i registraturskim materijalom organa uprave kod nas. – 1972.74, 12-13 , str. 55-58.

111. JOVANOVIĆ, EMILIJA: Propisi koji obavezuju. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 49-53. Objašnjenje Uputstva o postupku odabiranja arhivske građe i registraturskog materijala i Uputstva o načinu primopredaje arhivske građe između državnih organa, organizacija udruženog rada i drugih organizacija i zajednica, udruženja građana i građansko.pravnih lica i nadležnog arhiva.

112. JOVANOVIĆ, EMILIJA: Mogućnost unapređenja arhivske službe nadzora. – 1978-1979, sv. 18-19 , str.31-35. (ćir.)

113. JOVANOVIĆ, EMILIJA: Neke napomene o donošenju lista kategorija registraturnog materijala i primjer liste Arhiva BiH. – 1978-1979, sv. 18-19 , str.61-72. (ćir.)

114. JOVANOVIĆ, EMILIJA: Nedjelja arhiva kao vid popularizacije arhivske službe u BiH. – 1982, sv. 22, str. 101-106. Koreferat sa Savjetovanja DAR BiH, Ljubuški, 3-4.06.1982.g.

115. JOVANOVIĆ, MOMIR: Zbirka plakata u Istorijskom arhivu Sarajevo. – 1980-1981, sv. 20-21, str.63-73.

116. JOVANOVIĆ, MOMIR: Jedno Vukovo pismo u Istorijskom arhivu Sarajevo. – 1987, 27 , str.25-26.

117. JOVANOVIĆ, MOMIR: Primjena i mogućnost ujednačavanja osnovnih teorijskih principa u procesu sređivanja ličnih i porodičnih fondova i fondova društava i udruženja. – 1988, sv. 28, str.35-40.

118. KLARIĆ, SLAVICA: Uloga masovnih medija u savremenim oblicima prezentacije arhivske građe. – 1982, sv. 22, str.107-111. Koreferat sa Savjetovanja DAR BiH, Ljubuški, 3-4.06.1982.g. Na kraju je data literatura koja je korištena.

119. KLARIĆ, SLAVICA: Filmska građa o poslijeratnom razvoju BiH. – 1983-1984, sv. 23-24,str. 59-65. (ćir.)

120. KLARIĆ, SLAVICA: 25 godina – 25 brojeva “Glasnika arhiva i DARBiH”. – 1985, sv. 25, str. 3-6.

121. KLARIĆ, SLAVICA: Informativna sredstva u arhivima BiH kao osnova jedinstvenog arhivskog informacionog sistema Republike. – 1988, sv. 28, str. 49-57.

122. KLARIĆ, SLAVICA: Valorizacija fondova – osnov za izradu informativnih sredstava. – 1988, sv. 28, str. 65-68.

123. KLARIĆ, SLAVICA: Istorijska bilješka o Zemaljskoj upravi narodnih dobara za BiH 1945-1946. – 1990, sv. 30, str. 65-72.

124. KLARIĆ, SLAVICA: Metodologija pripreme arhivske građe o konfiskovanoj i nacionalizovanoj svojini u BiH. – 1991, sv. 31, str. 71-75. (ćir.)

125. KLARIĆ, mr TIHOMIR: Dva Vukova stoljeća. – 1987, 27 , str. 7-11.

126. KNEZOVIĆ, MIRJANA: Korištenje arhivske građe u Arhivu BiH u naučne svrhe i druge društvene potrebe. – 1988, sv. 28, str. 81-83.

127. KNEZOVIĆ, MIRJANA: Normativi i zadaci arhivske čitaonice. – 1991, sv. 31, str. 145-148. (ćir.) Na kraju je data literatura koja je korištena.

128. KOJOVIĆ, dr DUŠAN – POPOVIĆ, VELJO: Problematika izložbene aktivnosti arhivskih i bibliotečkih ustanova. – 1988, sv. 28, str. 93-97. Na kraju je data literatura koja je korištena.

129. KOLAKOVIĆ, dr VASVIJA: O arhivskoj službi Francuske. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 43-49. Na kraju je na francuskom data literatura koja je korištena.

130. KOSOVIĆ, RAGIB: Fotoslužba u arhivskim ustanovama. – 1961, sv. 1, str. 221-222.

131. KOVAČEVIĆ, MATKO: Međunarodna konferencija Okruglog stola arhiva u Bratislavi. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 123-131. (ćir.)

132. KOVAČEVIĆ, MATKO: Uz 50 godina od dolaska druga Tita na čelo Partije. – 1987, 27 , str. 3-6.

133. KOVAČEVIĆ, MATKO: 40 godina ahiva BiH i arhivske službe BiH. – 1987, 28 , str. 13-23.

134. KOVAČEVIĆ, MATKO: Stausna pitanja arhivske službe u SFRJ. – 1989, sv. 29, str. 81-98. Date su tabele.

135. KOVAČEVIĆ, MATKO: Arhivska zgrada i savremena arhivska građa. – 1990, sv. 30, str. 35-37.

136. KOVAČEVIĆ, MATKO: Naučnoistraživački rad u Arhivu BiH sa osvrtom na kadrovsku problematiku. – 1991, sv. 31, str. 105-111. (ćir.)

137. KOVAČEVIĆ, MATKO: Arhivska djelatnost u BiH u vremenu ratnom. – 1992-1993, sv. 32, str. 5-7.

138. KOVAČEVIĆ, MATKO: Sukcesija eks Jugoslavije u oblasti državnih arhiva. – 1992-1993, sv. 32, str. 35-43.

139. KOŽAR, mr AZEM: Izbori za ustavotvornu skupštinu Demokratske Federativne Jugoslavije na području Okruga tuzlanskog 11.11.1945. – 1986, sv. 26, str. 31-40.

140. KOŽAR, mr AZEM: Iskustva Regionalnog arhiva Tuzla na pronalaženju, evidentiranju, zaštiti, korištenju i preuzimanju arhivske građe u privatnom vlasništvu. – 1989, sv. 29, str. 51-55.

141. KOŽAR, mr AZEM: Oblici, sadržaj i mogućnost kulturno-prosvjetne djelatnosti arhiva. – 1990, sv. 30, str. 5-19.

142. KOŽAR, mr AZEM: Adaptacija objekata za potrebe Arhiva Tuzla. – 1990, sv. 30, str. 47-56. Dat je nacrt objekta Arhiva.

143. KOŽAR, mr AZEM – KOVAČEVIĆ, MATKO: Arhivska djelatnost u BiH u uvjetima novih društvenih odnosa. – 1991, sv. 31, str. 5-13. (ćir.)

144. KOŽAR, mr AZEM: Potrebe i mogućnosti arhiva u BiH za preuzimanje arhivske građe od imalaca. – 1991, sv. 31, str. 37-40. (ćir.)

145. KOŽAR, mr AZEM: Kadrovska osposobljenost arhivske službe u BiH. – 1991, sv. 31, str. 113-117. (ćir.)
Date su tabele.

146. KOŽAR, mr AZEM: Djelatnost Regionalnog istorijskog arhiva Tuzla u uvjetima rata. – 1994-95, SV. 33, str.

147. KOŽAR, mr AZEM: Neke osobenosti zaštite arhivske građe u nastajanju u uvjetima rata. – 1994-95, SV. 33, str.

148. KRISTIĆ, SLOBODAN – KULENOVIĆ, ZLATAN: Rad i stvaranje Arhiva BiH u ratnim uvjetima. – 1992-1993, sv. 32, str.9-14. Date su tabele o stradanju objekata Arhiva BiH 1992/93.

149. KUJOVIĆ, MINA: Vodič kroz arhivsku građu fonda Narodne vlade Narodnog Vijeća SHS za BiH. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 53-64. Bibliografija je data na kraju.

150. KUJOVIĆ, MINA: Vodiči za fondove Ministarstva prosvjete NRBiH 1945-1951. i Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu NRBiH 1951-1955.godine. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 75-82.

151. KUJOVIĆ, MINA: Arhivska građa organa narodne vlasti i uprave za oblast prosvjete, kulture i nuke od I zasjedanja ZAVNOBiH-a do 1956.godine. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 41-49. (ćir.)

152. KUJOVIĆ, MINA: Vodič za arhivski fond Ministarstva komunalnih poslova NRBiH 1945-1950.g. – 1985, sv. 25, str. 69-73.

153. KUJOVIĆ, MINA: O kompleksnom istraživanju arhivske građe socijalističkog perioda u Arhivu BiH. – 1986, sv. 26, str. 81-84.

154. KUJOVIĆ, MINA: Republička komisija za fizičku kulturu NRBiH. – 1987, 27 , str. 33-36.

155. KUJOVIĆ, MINA – HADŽIMEHMEDAGIĆ, SEADA: Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja – osnov za izradu informativnog sredstva. – 1988, sv. 28, str. 77-80.

156. KUJOVIĆ, MINA: Tehničko-tehnološka zaštita arhivske građe o arhivskim depoima. – 1991, sv. 31, str. 67-70. (ćir.) Na kraju je data literatura koja je korištena.

157. KUJOVIĆ, MINA: Tehnička dokumentacija. – 1991, sv. 31, str.149-158. (ćir.) Na kraju je data literatura koja je korištena.

158. KUJOVIĆ, MINA: Rad biblioteke Državnog arhiva Bosne i Hercegovine (1992-1995). – 1994-95, SV. 33, str.

159. KULENOVIĆ, FAHRUDIN: Razvoj mikrografije u SRBiH. – 1987, 27 , str. 37-41.

160. KULENOVIĆ, FAHRUDIN: Primjena mikrofilma za izradu dijanegativa. – 1994-95, SV. 33, str.

161. KULENOVIĆ, FAHRUDIN: Način procjene broja dokumenata tehničke dokumentacije. – 1994-95, sv. 33, str.

162. KUZMANOVIĆ, BRANISLAVA: Uputstva Okružne komisije za okrug dobojski o sprovedbi izbora narodnih poslanika za ustavotvornu skupštinu. – 1986, sv. 26, str. 45-46.

163. LAZAREVIĆ, ĐORĐE: 10 godina tuzlanskog arhiva (1954-1964). – 1964-1965, sv. 4-5, str. 125-130. Sa nadnaslovom: Dvije informacije o arhivima u BiH.

164. LAZAREVIĆ, ĐORĐE: Integracija tuzlanskog i dobojskog arhiva – Postignuti rezultati i perspektiva daljeg razvoja. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 91-97.

165. LAZAREVIĆ, ĐORĐE: Rad na prikupljanju građe za istoriju SKOJ-a Tuzle. – 1972-73, 12-13 , str. 43-48.

166. LAZAREVIĆ, ĐORĐE: Arhivska građa kao izvor informacija. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 11-25. Na kraju je data skraćena verzija referata sa Savjetovanja DAR BiH, Tjentište, juni 1975 g. Dat je i spisak literature koja je korištena.

167. LEKIĆ, dr BOGDAN: Prednosti arhiva opšteg tipa koji imaju status organa uprave u novim društvenim uslovima. – 1991, sv. 31, str. 15-19. (ćir.)

168. LOVRENOVIĆ-ZEBA, KRUNOSLAVA: Zemaljska komisija za BiH za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 51-61.

169. LOVRENOVIĆ-ZEBA, KRUNOSLAVA: Veliki župan sarajevske oblasti 1924-1929.godine. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 117-123. (ćir.)

170. LOVRENOVIĆ-ZEBA, KRUNOSLAVA: Organi oblasne samoupravne sarajevske oblasti 1926-1929.godine. – 1985, sv. 25, str. 49-57.

171. LOVRENOVIĆ-ZEBA, KRUNOSLAVA: Prosvjetna djelatnost arhiva. – 1991, sv. 31, str. 159-162. (ćir.)

172. LJILJAK, ACO: Zbirka Zvonimira Šubića u Muzeju književnosti u Sarajevu. – 1966, sv. 6, str. 45-49.

173. MADŽAR, dr BOŽO:Rad u Arhivu grada Sarajveo u 1966. i u prvoj polovini 1967. godine. – 1967, sv. 7, str. 25-31.

174. MADŽAR, dr BOŽO: Rezultati rada Arhiva grada Sarajevo u 1968. I prvoj polovini 1969. godine. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 99-104.

175. MADŽAR, dr BOŽO: 25 godina arhivske službe u BiH. (Sređivanje i obrada arhivske građe). – 1972-73, 12-13 , str.9-22.

176. MADŽAR, dr BOŽO: Arhivi srpske pravoslavne crkve u Jugoslaviji. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 35-37. Rad je saopšten na IX međunarodnom Kongresu arhivista u Londonu 15-19. septembra 1980.g.

177. MADŽAR, dr BOŽO: Prijedlog okvirnog plana sistematskog publikovanja istorijske građe koja se odnosi na revolucionarni radnički pokret KPJ, odnosno SK BiH. – 1982, sv. 22, str. 13-22.

178. MADŽAR, dr BOŽO: Preliminarna studija za makroprojekt “kompleksno istraživanje arhivske i bibliotečke građe u zemlji i inostranstvu u cilju dopune arhivskog i bibliotečkog fonda SRBiH”. – 1982, str., sv.22 139-147.

179. MADŽAR, dr BOŽO: Mogućnosti dopune arhivskog fonda BiH putem kompleksnog istraživanja arhivske građe u zemlji i inostranstvu. – 1986, sv. 26, str. 51-56.

180. MARIĆ, ENISA: Sređivanje arhivske građe sreskih narodnih odbora u Arhivu Hercegovine. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 33-41. (čir.)

181. MARIĆ, ENISA: Sređivanje građe kotarskih (sreskih) sudova u Arhivu Hercegovine Mostar. – 1986, sv. 26, str. 145-149. Referat sa Savjetovanja DAR BiH, Laktaši, 2-3-06.1983.g.

182. MARIĆ, MIROSLAV: Pravni aspekt zaštite arhivske građe van arhiva. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 37-43. (ćir.)

183. MARIĆ, MIROSLAV: Važeći arhivski propisi i zaštita arhivske građe van arhiva. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 65-81. (ćir.) Referat sa Savjetovanja DAR BiH, Laktaši, 2.-3. 06.1983.g.

184. MARIĆ, MIROSLAV: Analiza stanja i problema zaštite arhivske građe van arhiva. – 1986, sv. 26, str. 89-98.

185. MARIĆ, MIROSLAV: Zakon o preduzećima i arhivska djelatnost. – 1991, sv. 31, str. 51-55. (ćir.)

186. MIĆANOVIĆ, SLAVKO: O nekim problemima i potrebama arhivske službe u BiH. – 1961, sv. 1, str. 161-166.

187. MIĆANOVIĆ, SLAVKO: 20 godina arhivske službe u BiH. – 1967, sv. 7, str. 7-15.

188. MILIČIĆ, BUDIMIR: Princip sređivanja registratursko-arhivske građe kod Opštinskog suda I i II . Sarajevo. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 73-82.

189. MILJANOVIĆ, MIRA: Književna zbirka Marka Markovića u Muzeju književnosti u Sarajevu. – 1967, sv. 7, str. 91-95.

190. MILJANOVIĆ, MIRA: Jedna vrijedna književna zaostavština – Zbirka Isaka Samokovije u Muzeju književnosti BiH. – 1968-69, VIII-Ix , str. 83-89.

191. MILJANOVIĆ, MIRA: Arhivska građa u Odjeljenju za književnost Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH. – 1989, sv. 29, str. 61- 64.

192. MITRAŠEVIĆ, VESELIN: Neka iskustva iz rada na sređivanju arhivske građe nastale u intitucijama radničkog pokreta i NOB u Arhivu Instituta za istoriju radničkog pokreta. Sarajevo. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 33-49.

193. MODRONJA, FADIL: Vodič kroz arhivsku fonda Pokrajinske uprave za BiH. (Naziv fonda: Pokrajinska uprava za BiH – PU BiH; vremenski raspon: 1921-1924.g.; količina: 99 kutija, 900 fascikala i 133 knjige). – 1970-1971, sv. 10-11, str.235-245.

194. MODRONJA, FADIL: Značaj i stanje arhivske građe fonda ZAVNOBiH-a. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 271-278.

195. MUSA, MUHAMED – GAŠIĆ, MILENA – SMILJANIĆ, MIRJANA: Pogled na zaštitu arhivske građe van arhiva. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 87-91. (ćir.) Referat sa Savjetovanja DAR BiH, Laktaši, 2-3.06.1983.g.

196. MUSA, MUHAMED – GAŠIĆ, MILENA – SMILJANIĆ, MIRJANA: Iskustva Istorijskog arhiva Sarajevo na zaštiti arhivske i registraturske građe SOUR-RO-OOUR. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 99-103. (ćir.)

197. MUSA, MUHAMED: Dva fonda tehničke dokumentacije. – 1990, sv. 30, str. 39-45.

198. MUSA, MUHAMED: Teorijski koncept arhivističko-registraturskog komletiranja građe SIZ-a zdravstvene zaštite Sarajevo. – 1991, sv. 31, str. 41-46. (ćir.) Date su tabele.

199. MUŠIJA, AJIŠA: Neki problemi u procesu tehničke obrade građe u Arhivu BiH. – 1988, sv. 28, str. 47-48.

200. MUŠOVIĆ-TADIĆ, NIZARA: Stručna biblioteka Istorijskog arhiva u Tuzli i njegovog Odjeljenja u Doboju. – 1972-73, 12-13 , str. 53-54.

201. MUŠOVIĆ-TADIĆ, NIZARA: Oblasni narodni odbor Tuzla (1949-1951). – 1982, sv. 22, str. 57-63.

202. MUŠOVIĆ-TADIĆ, NIZARA: Publikovanje u arhivima BiH kao vid savremenog prezentiranja građe. – 1982, sv. 22, str. 87-95. Koreferat sa Savjetovanja DAR BiH, Ljubuški, 3-4.06.1982.g. Na kraju je data bibliografija.

203. MUŠOVIĆ-TADIĆ, NIZARA:Gradski narodni odbor Tuzla (GNOT) 1945-1955.g. (1944-1958). – 1985, sv. 25, str. 63-69.

204. NIKIĆ, dr ANDRIJA:Vodič-tematski inventar i indeksi povijesnog arhiva kongregacije “De propagande fide”, 1. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 15-41. Na kraju su napomena i literatura dati na talijanskom.

205. NOVAK, MIROSLAV: Nekaj misli ob izdelavi Projekta izgradnje informacijskog dokumentacijskega centra v arhivu. (Pripreme na teze za izradu elaborata o pripremi i uvođenju automatske obrade podataka /AOP/ u Arhivsku službu BiH). – 1989, sv. 29, str. 3-13. Na kraju je data literatura.

206. PANJEVIĆ, NIKOLA: Dva prologa iz vodiča kroz arhivsku građu u Istorijskom arhivu Tuzla. (Vodič kroz fond- gimnazije-Tuzla;Vodič kroz zbirku dokumenata u NOR-u na teritoriji sjeveroistočne Bosne 1941-1945.g.). – 1970-71, 10-11, str. 279-303.

207. PAPIĆ, MITAR: Arhivski materijal i rukopisi u Narodnoj biblioteci BiH. – 1964-65, IV-V, str. 63-74.

208. PAVLOVIĆ, SMILJAN: Fond kotorskog (sreskog) vakufskog mečifskog povjereništva Travnik. – 1987, 27 , str. 27-32.

209. PERIĆ, SPOMENKA: Rad arhiva srednje Bosne – Travnik u ratnim uslovima. – 1994-95, sv. 33, str.

210. POPOVIĆ, JOVAN: Neka pitanja finansiranja i organizacije arhivske djelatnosti i pravci dalje aktivnosti. – 1991, sv. 31, str. 21-27. (ćir.)

211. POPOVIĆ, VELJO: Problematika zaštite arhivske građe iz privatnog vlasništva u muzejima. – 1989, sv. 29, str. 71-74.

212. PUŠAC, SENENKA: Saradnja arhiva sa sredstvima informisanja. – 1990, sv. 30, str. 29-30.

213. PUŠAC, SENENKA: O nekim nedostacima normativnog regulisanja pitanja čuvanja i zaštite arhivske građe i registraturskog materijala. – 1991, sv. 31, str. 47-49. (ćir.)

214. RADMANOVIĆ, NEBOJŠA: Arhivska građa društveno-političkih organizacija u arhivima SRBiH. – 1982, sv. 22, str. 111-116.

215. RADOSAVLJEVIĆ, EDITA: Arhivska služba Holandije. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 97-101.

216. RADOSAVLJEVIĆ, EDITA: Sređivanje arhivske građe banaka. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 113-117. (ćir.)

217. RADOSAVLJEVIĆ, EDITA: Instrukcija zemaljske vlade za BiH iz 1909.g. za izlučivanje bezvrijednog materijala iz registratura. – 1985, sv. 25, str. 31-37.

218. RADOSAVLJEVIĆ, EDITA: Kartografski materijal o BiH u ratnom arhivu u Beču. – 1985, sv. 25, str. 73-81.

219. RADOSAVLJEVIĆ, EDITA: Mogućnosti istraživanja u Arhivu BiH u cilju dopune fondova regionalnih arhiva iz perioda austrougarske uprave. – 1986, sv. 26, str. 69-71.

220. RADOSAVLJEVIĆ, EDITA: Primjena i mogućnost ujednačavanja osnovnih teorijskih principa u sređivanju fondova iz oblasti javne uprave. – 1988, sv. 28, str. 19-22.

221. RADOSAVLJEVIĆ. EDITA : Donošenje i primjena vremenskih normativa u Arhivu BiH. – 1991, sv. 31, str. 141-144. (ćir.)

222. SARIĆ, SAMIJA: Vodič za fond Poglavnikovo povjereništvo (Povjereništvo Sarajevo). – 1970-1971, sv. 10-11, str. 321-325.

223. SARIĆ, SAMIJA: Arhivski fond Velike župe Vrhbosne (opis građe). – 1974-1975, sv. 14-15, str. 37-43.

224. SARIĆ, SAMIJA – LOVRENOVIĆ-ZEBA, KRUNOSLAVA: Fond kraljevske banske uprave Drinske banovine. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 73-88. Data je karta Drinske banovine.

225. SARIĆ, SAMIJA: Aktivnost udruženja univerzitetskih obrazovanih žena i glavnog odbora jugoslovenskih domaćica u Sarajevu 1933-1941.g. – 1982, sv. 22, str. 33-41.

226. SARIĆ, SAMIJA: Izložba arhivskih dokumenata. – 1982, sv. 22, str. 95-100. Koreferat sa Savjetovanja DAR BiH, Ljubuški, 3-4.06.1982.g. Na kraju je data literatura koja je korištena.

227. SARIĆ, SAMIJA: Arhivski fondovi o rješavanju agrarnog pitanja u BiH 1941-1945. – 1985, sv. 25, str. 37-49.

228. SARIĆ, SAMIJA – LOVRENOVIĆ-ZEBA, KRUNOSLAVA: Mogućnosti istraživanja u Arhivu BiH u cilju dopune fondova regionalnih arhiva za period između dva rata. – 1986, sv. 26, str. 77-80.

229. SARIĆ, SAMIJA: Izložbe arhivskih dokumenata u arhivima BiH 1982-1990.g. – 1990, sv. 30, str. 21-28.

230. SARIĆ, SAMIJA – ŠTIMAC, VERA: Arhivska građa kao izvor za izučavanje istorije zdravstva na području Bosne i Hercegovine u periodu 1850-1965.godine. – 1994-95, sv. 33, str.

231. SAVIĆ, VLADIMIR: Stručni rad u arhivu Hercegovine u 1965.godini. (Sređivanje i obrada arhivske građe; Rad u odsjeku za zaštitu arhivske građe; Rad na prikupljanju i obradi grada radničkog pokreta i partije; Ostali poslovi). – 1966, sv. 6, str. 51-57.

232. SAVIĆ, VLADIMIR: Grupna sjećanja kao dopunska građa. Razlozi opredjeljivanja za skupljanje grupnih sjećanja. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 63-72.

233. SAVIĆ, VLADIMIR: Osnivanje zajednice arhiva BiH. – 1972-73, 12-13 , str. 49-52.

234. SAVIĆ, VLADIMIR: Iskustva Arhiva Hercegovine na izradi vodiča. – 1974-75, 14-15, str. 25-37. Skraćena verzija referata sa Savjetovanja DAR BiH, Tjentište, juni 1975.g.

235. SEDIĆ, GORDANA: O nekim arhivskim fondovima iz perioda 1918-1941.godine u Arhivu Bosanske krajine. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 49-62.

236. SERDAREVIĆ, MEVLIDA: Stimulisanje zaštite pokretnih dobara kulturno-istorijskog nasljeđa. – 1989, sv. 29, str. 65-69.

237. SERDAREVIĆ, MEVLIDA: Haška konvencija i njena primjena na području BiH 1992/93.godine. – 1992-1993, sv. 32, str. 27-33.

238. SRNDOVIĆ, SUZANA: Odjeci prvih slobodnih izbora u bosanskohercegovačkoj štampi 1945.g. – 1986, sv. 26, str. 47-50.

239. SRNDOVIĆ, SUZANA – ERJEVAC, MARIJA: Klasifikacija literature iz oblasti arhivistike po sistemu Univerzalne decimalne klasifikacije. – 1987, 28 , str. 43-54. Na kraju je data literatura koja je korištena.

240. SRNDOVIĆ, SUZANA: Identifikacija sadržaja dokumenata inventarnom jedinicom kao uslov za pružanje minimuma informacija korisnicima. – 1988, sv. 28, str. 69-76.

241. SRNDOVIĆ, SUZANA – KLARIĆ, SLAVICA: Teze za izradu elaborata o pripremi i uvođenju automatske obrade podataka /AOP/ u arhivsku službu BiH. – 1988, sv. 28, str. 85- 92. Dat je šematski prikaz rada u AAIS-u i AAIS BiH.

242. SRNDOVIĆ, SUZANA: Mogućnosti primjene programa d BASE za formiranje, pretraživanje i štampanje arhivskih i bibliotečkih baza podataka. – 1991, 31, str. 77-80. (ćir.)

243. STOŠIĆ, VERICA: Izvanredni narodni sud u Banja Luci 1941.godine. – 1982, sv. 22, str. 41-47.

244. STOŠIĆ, VERICA: Objedinjeni fond o agrarnoj reformi i kolonizaciji kruga Banjalučkog 1946-1957. – 1985, sv. 25, str. 57-63.

245. STOŠIĆ, VERICA: Arhivski fondovi sudskih organa u Arhivu Bosanske krajine u Banjaluci. – 1986, sv. 26, str. 123-132.

246. SULEJMANPAŠIĆ, MUHIDIN: Zaštita arhivske građe i organizacija arhivske službe u svjetlu naših pozitivnih propisa. – 1966, sv. 6, str. 7-23.

247. ŠEHOVIĆ, AMIRA: Zakonodavni aspekti zaštite i preuzimanja arhivske građe u privatnom vlasništvu u BiH. – 1989, sv. 29, str. 31-39.

248. ŠEHOVIĆ, AMIRA: Problemi čuvanja i zaštite registraturskog materijala i arhivske građe SOUR Univerzitetsko-medicinski centar (UMC) Sarajevo. – 1989, sv. 29, str. 75-80.

249. ŠEHOVIĆ, AMIRA: Rezultati Arhiva BiH na prikupljanju arhivske građe iz privatnog vlasništva. – 1990, sv. 30, str. 73-76.

250. ŠEHOVIĆ, AMIRA: Zakonodavno-pravni aspekti statusa arhivske građe privatnog sektora u BiH. – 1991, sv. 31, str. 63-66. (ćir.)

251. ŠEHOVIĆ, AMIRA: Zakonska regulativa poslijeratnih modaliteta podržavljene imovine. – 1994-95, sv. 33, str.

252. ŠEHOVIĆ, AMIRA: Izdavanje zvaničnih isprava fizičkim i pravnim licima na osnovu arhivske građe. – 1994-95, sv. 33, str.

253. ŠEMIĆ, ISMET: Mogućnost primjene informacijskih oruđa u arhivskim poslovima. – 1989, sv. 29, str 23-25.

254. ŠILJAK – RAMEZIĆ, DELILLA: Neki problemi tehničke zaštite arhivske građe. – 1994-95, sv. 33, str.

255. ŠTAMBUK, M. – SAVIĆ, VLADIMIR: Nekoliko primjera vodiča Arhiva Hercegovine. – 1972-73, 12-13 , str. 31-42.

256. ŠUNJIĆ, dr MARKO: Bilješke o državnom arhivu u Veneciji. – 1961, sv. 1, str. 214-215.

257. TADIĆ, KATICA: Biblioteka Državnog arhiva NRBiH. – 1962, sv. 2, str. 139-140.

258. TADIĆ, KATICA: Zadaci arhivske biblioteke i njen značaj za arhivsku ustanovu. – 1966, sv. 6, str. 59-62.

259. TADIĆ, KATICA: Biblioteke u arhivima BiH (stanje i potrebe daljeg razvoja). – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 97-103. (ćir.) Data je tabela.

260. TADIĆ, KATICA: Univerzalna dostupnost publikacijama (UAP) i biblioteke u arhivima. – 1985, sv. 25, str. 17-23. Na kraju je data literatura koja je korištena.

261. TOMIĆ, FAHRIJA: Iskustva na sređivanju i obradi arhivskog fonda PK KPJ za BiH, odnosno CK SK BiH. – 1982, 21, str. 135-139. Koreferat sa Savjetovanja DAR BiH, Ljubuški, 3-4.06.1982.g.

262. TUNGUZ, mr BLAGOJE: Čuvanje i korištenje geodetske dokumentacije. – 1990, sv. 30, str. 57-63.

263. VRŽINA, DUŠAN: Arhivska građa narodnooslobodilačkih organa vlasti u Arhivu Bosanske krajine. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 49-59. (ćir.)

264. VRŽINA, DUŠAN: Zbirka plakata u Arhivu Bosanske krajine Banjaluka. – 1985, sv. 25, str. 81-87.

265. VRŽINA, DUŠAN: Istraživanje arhivske građe u Arhivu Bosanske krajine u svrhu kompletiranja postojećih fondova. – 1986, sv. 26, str. 63-68.

266. VRŽINA, DUŠAN – SEDIĆ, GORDANA: Primjena i mogućnost ujednačavanja osnovnih teorijskih principa u procesu sređivanja arhivske građe u arhivima BiH. – 1988, sv. 28, str. 7-18. Na kraju je data literatura koja je korištena.

267. ZAHIROVIĆ, mr ŠABAN: Novi rukopisi i dokumenti orijentalne zbirke arhiva BiH. – 1982, sv. 22, str. 23-26. Obrađene novoprimljene arhivalije: rukopis (kodeks) otkupljen od Fehima Nametka, rukopis – poklon porodice Velagić iz Blagaja i Zbirku dokumentata porodice Bašagić.

268. ZAHIROVIĆ, mr ŠABAN – MARIĆ, ENISA – BRANKOVIĆ, MILI: Rad Arhiva Hercegovine – Mostar u ratnim uslovima. – 1994-95, sv. 33, str.

269. ZELENIKA, mr ANĐELKO: Historijska dokumentacija o Banjaluci u kartografskoj zbirci “Kriegsarchivs” u Beču. – 1982, sv. 22, str. 27-33.

270. ZMAJIĆ, BARTOL: Legalizacija grbova nekih naših obitelji na temelju Ohrunčevićevog grbovnika. – 1967, sv. 7, str. 41-53.

271. ŽULJEVIĆ, EMIR: Reprografija i mikrografija u službi arhivske tehnike. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 51-59. (ćir.) Data je literatura.

Comments are closed.