Društvene vijesti

GAAD BIH (5) DRUŠTVENE VIJESTI

Reference no. 674-730

674. BABIĆ, VLADIMIR: Boravak studijske grupe arhivista BiH u Pragu. – 1980-1981, sv. 20-21, 301-304.

675. BIBIĆ, MIRJANA: Izvještaj o radu DAR BiH za period juni 1979 – juni 1983.godine – 1983-84, sv. 23-34, str. 283-291. (ćir.)

676. BIBIĆ, MIRJANA: Izvještaj sa Trećeg savjetovanja arhivskih radnika BiH i Konferencije DAR BiH. (20-22 juni 1985.godine u Travniku). – 1986, sv. 26, str. 291-293.

677. ČANKOVIĆ, MIODRAG: Održana je redovna Skupština DAR BiH. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 307-308.
Na Tjentištu 19.06.1975.g.

678. ČANKOVIĆ, MIODRAG: Izvještaj o radu Društva i Izvršnog odbora DAR BiH u periodu od 16.juna 1973 – 18.juna 1975.g., Izvještaj o radu Redakcije “Glasnika arhiva i DAR BiH” za period od 1972- 1975.g. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 308-315.

679. ČANKOVIĆ, MIODRAG: Izvještaj o finansijskom poslovanju DAR BiH i “Glasnika” za period 1973-1975.g. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 315-319.

680. ČANKOVIĆ, MIODRAG: Statut DAR BiH. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 319-327.

681. ĐOKIĆ, MIRJANA: Izvještaj o radu DAR BiH za period juni 1979 – februar 1981.g. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 297-300.

682. GRBELJA, TONČI: Odjek GLASNIKA u svijetu. – 1994-95, sv. 33, str.

683. GUŠIĆ, ISMET: Rad DAR BiH u drugoj polovini 1975.g. i u 1976.g. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 303-306.

684. GUŠIĆ, ISMET: Seminari za radnike zaposlene u pisarnicama na području BiH. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 311-314.

685. HADŽIMURATOVIĆ, EMIRA: Obnavljanje DAR BiH. – 1992-1993, sv. 32, str. 90.

686. ISOVIĆ, KASIM: Izvještaj sekretara o radu DAR BiH od šeste do sedme Godišnje skupštine (čitan na Godišnjoj skupštini u Banja Luci, 5.oktobra 1960.g.). – 1961, sv. 1, str. 361-371.

687. ISOVIĆ, KASIM: Sedma redovna skupština DAR BiH (iz diskusije). – 1961, sv. 1, str. 372-377. Održana od 4 do 5. Oktobra 1960.g. u Banja Luci.

688. ISOVIĆ, KASIM: Osma redovna skupština DAR BiH. – 1963, sv. 3, str. 383-395. Održana 29.septembra 1962.g. u Doboju.

689. ISOVIĆ, KASIM: Neka pitanja arhivske službe u Jugoslaviji. (Na osnovu arhivista Jugoslavije). – 1963, sv. 3, str. 397- 419.

690. ISOVIĆ, KASIM: Izvještaj o radu Društva arhivista BiH u periodu od 1962-1964.g. (Čitano na IX godišnjoj Skupštini u Sarajevu 12.XII 1964.g.). – 1964-1965, sv. 4-5, str. 495-509.

691. ISOVIĆ, KASIM: Savjetovanje i V redovna skupština Saveza društva arhivista Jugoslavije. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 509-511. Održano od 21. do 23. oktobra 1964.g. u Splitu.

692. JERIĆ, mr VLADIMIR: Trideset godina rada Arhiva srednje Bosne – Travnik (1954-1984). – 1985, sv. 25, str. 357-359.

693. KLARIĆ, SLAVICA: Izvještaj o realizaciji Projekta publikovanja informativnih sredstava DAR BiH u periodu 1989-1991. – 1991, sv. 31, str. 249-251.(ćir.).

694. KOŽAR, mr AZEM: Tri decenije djelatnosti regionalnog Istorijskog arhiva Tuzla. – 1985, sv. 25, str. 353-356.

695. KUJOVIĆ, MINA: Savjetovanje arhivskih radnika BiH. – 1990, sv. 30, str. 207-209.

696. MADŽAR, dr BOŽO: Godišnja skupština DAR BiH. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 553-561. Održana u Trebinju 18.juna. 1971.g.

697. MITRAŠEVIĆ, VESELIN: Izvještaj o radu DAR BiH u vremenu od decembra 1964 – maja1967.g. – 1967, sv. 7, str. 643-652.

698. MITRAŠEVIĆ, VESELIN: Izvještaj o radu DAR BiH u vremenu od maja 1967. – juna 1969.g. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 609-620.

699. MUŠIJA, AJIŠA: Aktivnosti Arhiva BiH na brizi o svojim radnicima. – 1992-1993, sv. 32, str. 91-92.

700. RADNA GRUPA: Savjetovanje arhivskih radnika BiH u Bihaću. – 1988, sv. 28, str. 3-5.

701. TADIĆ, LEMANA: Uz 25-godišnjicu Arhiva BiH. – 1972-73, 12-13 , str. 329-339. Dat je pregled zaposlenih radnika.

702. TADIĆ, LEMANA: Osmi kongres Saveza društva arhivskih radnika Jugoslavije. – 1976-77, sv. 16-17, str. 307-309

703. TADIĆ, LEMANA: Zadaci na izradi programa rada i pripremanju srednjoročnog plana za period 1981- 1985.g. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 445-448.(ćir.)

704. TANASIĆ, DRAGOSLAV: Izvještaj o radu DAR BiH. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 449-457.(ćir.)

705. (Anonim – vijest) Faksimil pisma podrške Arhiva Hrvatske. – 1992-1993, sv. 32, str. 89.

706. (Anonim – vijest) Izvještaj Redakcije “Glasnika arhiva i DAR BiH” (juni 1975 – juni 1979). – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 457-458.(ćir.)

707. (Anonim – vijest) Izvještaj Redakcije “Glasnika arhiva i DAR BiH” (juni 1979 – juni 1983). – 1983-1984, sv. 23-24, str. 295-297.(ćir.)

708. (Anonim – vijest) Izvještaj o radu Arhiva BiH za 1984.g. – 1985, sv. 25, str. 309-317.

709. (Anonim – vijest) Izvještaj o radu Arhiva Bosanske krajine za 1984.g. – 1985, sv. 25, str. 319-323.

710. (Anonim – vijest) Izvještaj o radu Arhiva Hercegovine za 1984.g. – 1985, sv. 25, str. 325-330.

711. (Anonim – vijest) Izvještaj o radu regionalnog Istorijskog arhiva Tuzla za 1984.g. – 1985, sv. 25, str. 331-336.

712. (Anonim – vijest) Izvještaj o radu Arhiva Srednje Bosne – Travnik za 1984.g. – 1985, sv. 25, str. 337-339.

713. (Anonim – vijest) Izvještaj o radu regionalnog Arhiva Doboj za 1984.g. – 1985, sv. 25, str. 341-344.

714. (Anonim – vijest) Izvještaj o radu Opštinskog Arhiva Foća za 1984.g. – 1985, sv. 25, str. 345-347.

715. (Anonim – vijest) Izvještaj o radu Istorijskog arhiva Sarajevo za 1984.g. – 1985, sv. 25, str. 349-352.

716. (Anonim – vijest) Izvještaj o radu DAR B iH za period juni 1983 – juni 1985.g. – 1986, sv. 26, str. 295-297.

717. (Anonim – vijest) Izvještaj Redakcije “Glasnika” (juni 1983 – juni 1985.g.). – 1986, sv. 26, str. 299.

718. (Anonim – vijest) Izvještaj o radu DAR BiH za period juni 1983 – juni 1987.g. – 1987, 27 , str. 195-197.

719. (Anonim – vijest) Izvještaj Redakcije “Glasnika arhiva i DAR BiH” za period juni 1983 – juni 1987.g. – 1987, 27 , str. 199-200.

720. (Anonim – vijest) Izvještaj o radu DAR BiH i njegovog predsjedništva za period juni 1989 – juni 1991.g. – 1991, sv. 31, str. 241-246.(ćir.)

721. (Anonim – vijest) Izvještaj o radu Redakcije “Glasnika” za period 1989-1991.g. – 1991, sv. 31, str. 247.(ćir.)

722. (Anonim – vijest) Rad delegacije DAR BiH. – 1978-790, sv. 18-19, str. 458-461.

723. (Anonim – vijest) Savjetovanje DAR BiH. – 1982, sv. 22, str. 72-73. Održano je u Ljubuškom 3. i 4. juna 1982.g

724. (Anonim – vijest) Snažna društvena podrška arhivskoj službi. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 11-13. Povodom rasprave o stanju i problemima arhivske službe u BiH na sjednici Predsjedništva SR BiH u martu 1977.g.

725. (Anonim – vijest) “Statut DAR BiH” – 1983-1984, sv. 23-24, str. 297-309.(ćir.).

726. (Anonim – vijest) Statutarna odluka o organizovanju i vođenju poslova opštenarodne odbrane i društvene samozaštite. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 309-313.(ćir.). Donesena je na osnovu člana 41. Statuta Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine.

727. (Anonim – vijest) Tridesetogodišnjica Arhiva i arhivske službe BiH. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 291-301.

728. (Anonim – vijest) Zaključci sa Savjetovanja arhivskih radnika BiH održanog 2 i 3 juna 1983.g. u Laktašima. – 1983-84, sv. 23-24, str. 313-317.(ćir.)

729. (Anonim – vijest) Zapisnik sa Izborne konferencije DAR BiH od 3.06.1983.g.održane u Laktašima. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 291-295.(ćir.).

730. (Anonim – vijest) Zapisnik sa Izborne konferencuje DAR BiH od 19.06.1987.g. – 1987, 27 , str. 201-203.

Comments are closed.