Srpska akademija nauka i umjetnosti

Glas SANU
 1. Glas CXCIII, Odeljenje društvenih nauka 96, Beograd 1949.
 2. Glas CCXIV, Odeljenje društvenih nauka, Nova serija 3, Beograd 1954.
 3. Glas CCXIX, Odeljenje društvenih nauka, Nova serija 5, Beograd 1956.
Posebna izdanja Odeljenja društvenih nauka
 1. Posebna izdanja, Knj. CCXXIX, Knj. 12, Đorđe Pejanović, Stanovništvo Bosne i Hercegovine, Beograd 1955.
 2. Posebna izdanja, Knj. CCXXXI, Knj. 13, Mihailo J. Dinić, Državni sabor srednjevekovne Bosne, Beograd 1955.
 3. Posebna izdanja, Knj. CCCIX, Knj. 29, Dejan Medaković, Grafika srpskih štampanih knjiga XV-XVII. veka, Beograd 1958.
 Spomenici SANU
 1. Spomenik XCVI, Drugi razred 75, Beograd 1948.
 2. Spomenik XCVII, Odelenje društvenih nauka 76, Beograd 1948.
 3. Spomenik CIII, Odelenje društvenih nauka, Nova serija 5, Beograd 1953.
 4. Spomenik CIV, Odelenje društvenih nauka, Nova serija 6, Beograd 1956.
 5. Spomenik CV, Odelenje društvenih nauka, Nova serija 7, Beograd 1956.
 6. Spomenik CVI, Odelenje društvenih nauka, Nova serija 8, Beograd 1956.
 7. Spomenik CVII, Odelenje društvenih nauka, Nova serija 9, Beograd 1959.

Comments are closed.