Srpska kraljevska akademija

Glas Srpske kraljevske akademije
 1. Glas I, Stojan Novaković, Pronijari i baštinici, Beograd 1887.
 2. Glas II, P. S. Srećković, Rasprava o Konstantinu Tehu, Beograd 1888.
 3. Glas III, Jovan M. Žujović, Lamprofiri u Srbiji, Beograd 1888.
 4. Glas IV, Matija Ban, O Ivanu Gunduliću, Beograd 1888.
 5. Glas V, M. Ć. Miličević, Narodna biblioteka, Beograd 1888.
 6. Glas VI, D. Nešić, Pogled na Lajbnicovu infinitezimalnu metodu, Beograd 1888.
 7. Glas VII, Ljubomir Klerić, O kompenzaciji vertikalnog klatna, Beograd 1888.
 8. Glas VIII, Svetolik A. Radovanović, Građa za geologiju i paleontologiju istočne Srbije, Beograd 1888.
 9. Glas IX, J. M. Žujović, Pristupna akademska beseda, Beograd 1888.
 10. Glas X, Stojan Novaković, Srpska kraljevska akademija i negovanje jezika srpskog, Beograd 1888.
 11. Glas XI, Beograd 1889.
 12. Glas XV, Ljub. P. Nenadović, Pogled na poeziju i njen uticaj na čovečanstvo, Beograd 1889.
 13. Glas XVII, Mihail Valtrović, Pogled na staru srpsku crkvenu arhitekturu, Beograd 1889.
 14. Glas XVIII, Milan Jovanović, Pogled na dramsku literaturu o Kosovu, Beograd 1889.
 15. Glas XIX, M. Petrović, Analize zemalja iz Slavonije, Beograd.
 16. Glas XXXI, Dim. Nešić, Odgovor na nekoliko pitanja iz nauke o beskonačno malim količinama, Beograd 1890.
 17. Glas XXII, Beograd 1890.
 18. Glas XXIII, Dim. Nešić, Prilog teoriji integrala pomoću beskonačnih redova, Beograd 1890.
 19. Glas XXV, Matija Ban, Dramski nazori, Beograd 1891.
 20. Glas XXVI, M. Petrović, Arteški bunar u Somboru, Beograd 1891.
 21. Glas XXVII, S. M. Lozanić, O aromatičnim ditiokarbamatima, Beograd 1890.
 22. Glas XXIX, Sv. A. Radovanović – P. S. Pavlović, O tercijeru Timočke krajine, Beograd 1890.
 23. Glas XXX, Lj. Kovačević, Trg Brskovo i župe Brskovska i Ljubovićska, Beograd 1891.
 24. Glas XXXI, Jovan Ristić, Leopold Ranke i oslobođenje Srbije, Beograd 1892.
 25. Glas XXXII, St. Novaković, Manastir Banjska – zadužbina kralja Milutina u srpskoj istoriji, Beograd 1892.
 26. Glas XXXIII, Beograd 1892.
 27. Glas XXXIV, Prilog algerbaskim vlacima višeg stepena, Beograd 1892.
 28. Glas XXXVI, Stojan Novaković, Strumska oblast u XIV veku i car Stefan Dušan, Beograd 1893.
 29. Glas XXXVII, Gl. Geršić, Pogled na međunarodni i državopravni položaj BiH i ostrva Kipra, Beograd 1893.
 30. Glas XXXVIII, Matija Ban, Nazori pjesnički po svim strukama sem dramske, Beograd 1893.
 31. Glas XXXIX, N. Dučić, Sveti Sava, srpska crkva i srpska kraljevina u XIII vijeku, Beograd 1893.
 32. Glas XL, Ilarion Ruvarac, O cetinjskoj štampariji pre 400 godina, Beograd 1893.
 33. Glas XLI, S. M. Lozanić, Milošin Aleksandrolit i Avalit Koloman pl. – Silia traktorija kruga pri stalnoj razdaljini, Beograd 1894.
 34. Glas XLII, M. Garašanin, Pristupna beseda, Beograd 1894.
 35. Glas XLIII, Svet. N. Vulović, Beleške o arhiepiskopu Nikodimu, Beograd 1894.
 36. Glas XLIV, Jov. Đ. Avakumović, Stara srpska porota poređena sa engleskom porotom, Beograd 1894.
 37. Glas XLV, Milan Jovanović, Pogled na indijsku dramu, Beograd str.37, 17 x 24, ćirilica
 38. Glas XLVI, Jovan Cvijić, Pećine i podzemna hidrografija u istočnoj Srbiji, Beograd 1895.
 39. Glas XLVII, Jov. Mišković, Srpska vojska i vojevanje za vreme ustanka 1804-1815 godine, Beograd 1895.
 40. Glas XLIX, Stanoje Stanojević, O sklopu Nemanjine biografije od Stevana Prvovenčanoga, Beograd 1895.
 41. Glas L, Mihailo Petrović, O asimptotnim vrednostima integrala diferecijalnih jednačina prvoga reda, Beograd 1895.
 42. Glas LII, Drugi razred 34, Beograd 1896.
 43. GlasLIV, Prvi razred 19, Beograd 1897.
 44. Glas LIII, Drugi razred 35, Beograd 1898.
 45. Glas LV, Drugi razred 36, Beograd 1899.
 46. Glas LVI, Prvi razred 20, Beograd 1898.
 47. Glas LVII, Prvi razred 21, Beograd 1899.
 48. Glas LVIII, Drugi razred 37, Beograd 1900.
 49. Glas LX, Drugi razred 38, Beograd 1901.
 50. Glas LXII, Drugi razred 39, Beograd 1901.
 51. Glas LXIV, Drugi razred 40, Beograd 1901.
 52. Glas LXVI, Drugi razred 41, Beograd 1903.
 53. Glas LXXVI, Drugi razred 46, Beograd 1908.
 54. Glas XCVI, Drugi razred 56, Beograd 1920.
 55. Glas CVI, Drugi razred 61, Sremski Karlovci 1923.
 56. Glas CXXI, Drugi razred 66, Beograd 1926.
 57. Glas CXXXII, Drugi razred 70, Beograd 1928.
 58. Glas CXXXVI, Drugi razred 72, Beograd 1929.
 59. Glas CXXXVIII, Drugi razred 73, Beograd 1930.
 60. Glas CXLI, Prvi razred 68, Beograd 1930.
 61. Glas CXLVII, Drugi razred 75, Beograd 1932.
 62. Glas CLV, Drugi razred 78, Beograd 1933.
 63. Glas CLVII, Drugi razred 80, Beograd 1933.
 64. Glas CLIX, Drugi razred 81, Beograd 1933.
 65. Glas CLX, Drugi razred 82, Beograd 1934.
 66. Glas CLXVII, Drugi razred 85, Beograd 1935.
 67. Glas CLXXVI, Drugi razred 90, Beograd 1938.
 68. Glas CLXXIX, Drugi razred 91, Beograd 1939.
 69. Glas CLXXXI, Prvi razred 90, Beograd 1939.
 70. Glas CLXXXII, Drugi razred 92, Beograd 1940.
 71. Glas CLXXXVII, Drugi razred 94, Beograd 1941.
Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda
 1. Ljub. Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi, Knj. 1, Beograd 1902.
 2. Ljub. Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi , Knj. 2, Beograd 1903.
 3. Ljub. Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi , Knj. 3, Beograd 1905.
 4. Ljub. stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi , Knj. 4, Sremski Karlovci 1923.
 5. Ljub. Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi , Knj. 5, Sremski Karlovci 1925.
 6. Ljub. Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi , Knj. 6, Beograd-Sremski Karlovci 1926.
 7. Ljub. Stojanović, Stare srpske povelje i pisma, Knj. 1, Drugi deo, Beograd-Sremski Karlovci 1934.
 8. Gerhard Gezeman, Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih pesama, Sremski Karlovci 1925.
 9. St. Lovčević, Pisma Ilije Garašanina Jovanu Marinoviću, Knj. 2, od 4. januara 1859 do 29. marta 1874, Beograd 1931.
 10. Ljub. Stojanović, Stare srpske povelje i pisma, Knj. I, Drugi deo, Beograd 1934.
Posebna izdanja – Društveni i istorijski spisi
 1. Vladimir ćorović, Istorija bosne, Prva knjiga, Beograd 1940.
 2. Vasilj Popović, Meternihova politika na bliskom istoku, Beograd 1931.
 3. Marko Kostrenčić, Fides publica (javna vera) u pravnoj istoriji Srba i Hrvata do kraja X. veka, Beograd 1930.
 4. Milan Budimir, Carmen Arvale, Beograd 1926.
Posebna izdanja – Prirodnjački i matematički spisi
 1. Ginter Bek-Manageta, Flora Bosne, Hercegovine i oblasti Novoga Pazara, Beograd-Sarajevo 1927.
 2. Sima M. Milojević, Pojava i problemi krša proučavanja u dinarskom kršu i kršu istočne Srbije, Knj. 1, Beograd 1938.
 3. Milutin Milanković, Reforma julijanskog kalendara, Beograd 1923.
Spomenici SKA
 1. Spomenik IV, Svetostefanska hrisovulja, Beograd 1890.
 2. Spomenik VI, Jakov Živanović, Nekoliko primečanija na knjigu “Slaveni u Turskoj” od Kiprijana Roberta, Beograd 1890.
 3. Spomenik IX, Beograd 1891.
 4. Spomenik X, Beograd 1891.
 5. Spomenik XI, Konstantin Jireček, Spomenici srpski, Beograd 1892.
 6. Spomenik XIV, M. Đ. Miličević, Pričanje Petra Jokića o događajima i ljudima iz prvog srpskog ustanka, Beograd 1891.
 7. Spomenik XV, P. Srečković, Nekoliko srpskih spomenika, Beograd 1892..
 8. Spomenik XVII, Beograd 1892.
 9. Spomenik XVIII, St. Novaković, Hadži-Kalfa ili Ćatib-Čelebija – Turski geograf XVII veka o balkanskom poluostrvu, Beograd 1892.
 10. Spomenik XIX, Antonije Protić, Povesnica od početka vremena vožda srpskoga Karađorđa Petrovića, Beograd 1892.
 11. Spomenik XXI, M. Đ. Miličević, Knez Miloš priča o sebi, Beograd 1893.
 12. Spomenik XXII, Dokumenti o Šćepanu Malome (iz moskovskog glavnog arhiva ministarstva inostranih dela), Stojan Novaković iz memoara Ibrahim-manzur efendije o nekim događajima o Bosni i Srbiji iz 1813. i 1814. godine, Beograd 1893.
 13. Spomenik XXIII, D. S. Čohadžić, Rašid-beja istorija čudnovatih događaja u Beogradu i Srbiji, Beograd 1894.
 14. Spomenik XXIV, Stojan Novaković, Srbija u godini 1834. (pisma grofa Boa-Le Konta de Rinji ministru inostranih dela u Parizu o tadašnjem stanju u Srbiji), Beograd 1894.
 15. Spomenik XXV, Marko Dragović, Materijal za istoriju Crne Gore – Pavo pop Pavlić, Svedodžba smrti Dživa Frana Gundulića, Beograd 1895.
 16. Spomenik XXVII, Dan. A. Živaljević, Srpska i hrvatska bibliografija za 1893. godinu, Beograd 1895.
 17. Spomenik XXIX, St. Novaković, 1. Pčinjski pomenik, 2. Apokrifsko žitije svete Petke, 3. Život st. Vasilija Novog, Beograd 1895.
 18. Spomenik XXX, Beograd 1896.
 19. Spomenik XXXVII, Drugi razred 33, Beograd 1900.
 20. Spomenik XL, Prvi razred 5, Beograd 1902.
 21. Spomenik XLIII, Prvi razred 6, Beograd 1906.
 22. Spomenik XLVIII, Drugi razred 40, Vojislav M. Jovanović, Engleska bibliografija o istočnom pitanju u Evropi, Beograd 1908.
 23. Spomenik LVII, Prvi razred 9, Beograd 1922.
 24. Spomenik LXI, Prvi razred 11, Beograd 1924.
 25. Spomenik LXII, Drugi razred 51, Zemun 1925.
 26. Spomenik LXVIII, Prvi razred 15, Beograd 1929.
 27. Spomenik LXIX, Drugi razred 54, Beograd 1929.
 28. Spomenik LXXI, Drugi razred 55, Beograd 1931.
 29. Spomenik LXXII, Drugi razred 56, Beograd 1931.
 30. Spomenik LXXIV, Drugi razred 57, Beograd 1933.
 31. Spomenik LXXV, Drugi razred 58, Beograd 1933.
 32. Spomenik LXXVIII, Drugi razred 61, Aleksandar Solovjev, Popis crnogorskih plemena iz godine 1592., Beograd 1934.
 33. Spomenik LXXIX, Drugi razred 62, Beograd 1936.
 34. Spomenik LXXXII, Drugi razred 64, Beograd 1936.
 35. Spomenik LXXXIII, Drugi razred 65, Beograd 1936.
 36. Spomenik LXXXIV, Drugi razred 66, Beograd 1936.
 37. Spomenik LXXXVII, Drugi razred 68, Beograd 1938.
 38. Spomenik LXXXVIII, Drugi razred 69, Beograd 1938.
 39. Spomenik XCI, Drugi razred 70, Beograd 1939.
 40. Spomenik XCV, Drugi razred 74, Jovan Radonić, Đurađ Kastriot Skenderbeg i Arbanija u XV. veku – Istorijska građa, Beograd 1942.

Comments are closed.