Naučno društvo NRBiH/SRBiH

Radovi Odjeljenja historijsko-filoloških nauka Naučnog društva NRBiH/SRBiH
 1. Radovi, Knj. II, Knj. 1, Sarajevo, 1954.
 2. Radovi, Knj. III, Knj. 2, Sarajevo, 1955.
 3. Radovi, Knj. VII, Knj. 3, Sarajevo, 1957.
 4. Radovi, Knj. X, Knj. 4, Sarajevo, 1958.
 5. Radovi, Knj. XIII, Knj. 5, Sarajevo, 1960.
 6. Radovi, Knj. XVIII, Knj. 6, Sarajevo, 1961.
 7. Radovi, Knj. XX, Knj. 7, Sarajevo, 1963.
 8. Radovi, Knj. XXIV, Knj. 8, Sarajevo, 1964.
 9. Radovi, Knj. XXVI, Knj. 9, Sarajevo, 1965.
Posebna izdanja Odjeljenja historijsko-filoloških nauka Naučnog društva NRBiH/SRBiH
 1. Posebna izdanja, Knj. II, Knj. 1, Simpozijum “O srednjevjekovnom katunu”, 24-25. novembar 1961, Sarajevo, 1963.
Građa Odjeljenja historijsko-filoloških nauka Naučnog društva NRBiH/SRBiH
 1. Građa, Knj. III, Knj. 1, Hamdija Kapidžić, Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine u 19. vijeku, Sarajevo, 1956.
 2. Građa, Knj. IV, Knj. 2, Berislav Gavranović, Bosna i Hercegovina od 1853. do 1870. godine, Sarajevo, 1956.
 3. Građa, Knj. V, Knj. 3, P. Mitrović i Hamdija Kreševljaković, Izvještaji italijanskog konzulata u Sarajevu 1863. do 1870. godine, Sarajevo, 1958.
 4. Građa, Knj. VII, Knj. 5, Hamdija Kreševljaković i Hamdija Kapidžić, Vojno-geografski opis Bosne pred Dubički rat od 1785. godine, Sarajevo, 1957.
 5. Građa, Knj. VIII, Knj. 4, Hajrudin Ćurić, Prilozi bosanskohercegovačkoj historiji 19. vijeka, Sarajevo, 1960.
 6. Građa, Knj. IX, Knj. 6, Gligor Stanojević, Vijesti o Turskoj (Pietro Busenello: Notizie turchesche), Sarajevo, 1960.
 7. Građa, Knj. X, Knj. 7, Asim Peco, Akcenat sela Ortiješa – Aleksandar Mladenović, O jeziku letopisa fra Nikole Lašvanina – Herta Kuna, Neke osobine jezika fra Lovre Sitovića – Rade Uhlik, Prilozi za proučavanje oblika negacije u jeziku Rromani, Sarajevo, 1961.
 8. Građa, Knj. XI, Knj. 8, Midhat Šamić, Francuski izvještaji o Bosni početkom 19. vijeka (1806. do 1813.) – Derviš N. Korkut, Neobjavljeni dokumenti o Hercegovačkom ustanku (1875. do 1879.) i o događajima koji su mu predhodili, Sarajevo, 1961.
 9. Građa, Knj. XII, Knj. 9, Ilija Kecmanović, Izjave bosanskih izbjeglica o razlozima njihovog bjekstva iz Bosne u avgustu i septembru 1875. godine (građa iz Državnog arhiva u Zagrebu), Sarajevo, 1964.
 10. Građa, Knj. XIV, Knj. 10, Memoari Živka Crnogorčevića (priredio za štampu Milenko S. Filipović) – Dionizije Marinković: “Moji doživljaji” (priredio za štampu Vojislav Bogičević), Sarajevo, 1966.
Djela Odjeljenja historijsko-filoloških nauka Naučnog društva NRBiH/SRBiH
 1. Djela, Knj. I, Knj. 1, Henrik Barić, Lingvističke studije, Sarajevo, 1954.
 2. Djela, Knj. II, Knj. 2, Jovan Stefanović, Širenje federalizma i njegovo uporedno slabljenje po sadržaju, Sarajevo, 1954.
 3. Djela, Knj. III, Knj. 3, Ilija Kecmanović, Barišićeva afera – prilog proučavanju istorije Bosne i Hercegovine u prvoj polovini XIX vijeka, Sarajevo, 1954.
 4. Djela, Knj. V, Knj. 4, Hamdija Kreševljaković, Kapetani u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1954.
 5. Djela, Knj. VII, Knj. 6, Ivan Pudić, Prefiks “ga-” u Gotskom jeziku – prilog učenju o glagloskom vidu, Beograd, 1957.
 6. Djela, Knj. IX, Knj. 8, Mustafa Kamarić, Problemi uredbe s naročitim obzirom na široka ovlašćenja, Sarajevo, 1957.
 7. Djela, Knj. X, Knj. 9, Alojz Benac, Neolitsko naselje u Lisičićima kod Konjica, Sarajevo, 1958.
 8. Djela, Knj. XIVxiv, Knj. 10, Hazim Šabanović, Bosanski pašaluk, Sarajevo, 1959.
 9. Djela, Knj. XV, Knj. 11, Milenko S. Filipović i Ljubo Mićević, Ponovo u Hercegovini, Sarajevo, 1959.
 10. Djela, Knj. XXII, Knj. 14, Avdo Sućeska, Ajani – prilog izučavanju lokalne vlasti u našim zemljama za vrijeme Turaka, Sarajevo, 1965.

Comments are closed.