Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Ljetopis ANUBiH
 1. Ljetopis Naučnog društva NRBiH 1952-1966 godina, Knj. I, Sarajevo, 1970.
 2. Ljetopis ANUBiH za 1973 godinu, Knj. VI, Sarajevo, 1974.
 3. Ljetopis ANUBiH za 1975 godinu, Knj. VIII, Sarajevo, 1976.
 4. Ljetopis ANUBiH za 1976 godinu, Knj. IX, Sarajevo, 1977.
 5. Ljetopis ANUBiH za 1977 godinu, Knj. X, Sarajevo, 1978.
 6. Ljetopis ANUBiH za 1978 godinu, Knj. XI, Sarajevo, 1979.
 7. Ljetopis ANUBiH za 1979 godinu, Knj. XII, Sarajevo, 1980.
 8. Ljetopis ANUBiH za 1980 godinu, Knj. XIII, Sarajevo, 1981.
 9. Ljetopis ANUBiH za 1981 godinu, Knj. XIV, Sarajevo, 1982.
 10. Ljetopis ANUBiH za 1982 godinu, Knj. XV, Sarajevo, 1983.
 11. Ljetopis ANUBiH za 1983 godinu, Knj. XVI, Sarajevo, 1984.
 12. Ljetopis ANUBiH za 1987 godinu, Knj. XX, Sarajevo, 1988.
Radovi Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH
 1. Radovi, Knj. XXX, Knj. 10, Sarajevo, 1966.
 2. Radovi, Knj. XXXII, Knj. 11, Sarajevo, 1967.
 3. Radovi, Knj. XXXV, Knj. 12, Sarajevo, 1970.
 4. Radovi, Knj. XXXVIII, Knj. 13, Sarajevo, 1970.
 5. Radovi, Knj. XLI, Knj. 14, Sarajevo, 1971.
 6. Radovi, Knj. XLIII, Knj. 15, Sarajevo, 1972.
 7. Radovi, Knj. XLIX, Knj. 16, Sarajevo, 1973.
 8. Radovi, Knj. L, Knj. 17, Sarajevo, 1974.
 9. Radovi, Knj. LV, Knj. 18, Sarajevo, 1975.
 10. Radovi, Knj. LX, Knj. 19, Sarajevo, 1977.
 11. Radovi, Knj. LXIV, Knj. 20, Sarajevo, 1979.
 12. Radovi, Knj. LXX, Knj. 21, Sarajevo, 1981.
 13. Radovi, Knj. LXXIII, Knj. 22, Sarajevo, 1983.
Posebna izdanja Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH
 1. Posebna izdanja, Knj. IX/1, Knj. 2/1, Branislav Đurđev, Dva deftera Crne Gore iz vremena Skender-bega Crnojevića, (Sv. I), Sarajevo, 1968.
 2. Posebna izdanja, Knj. IX/2, Knj. 2/2, Branislav Đurđev i Lamija Hadžiosmanović, Dva deftera Crne Gore iz vremena Skender-bega Crnojevića, (Sv. II), Sarajevo, 1973.
 3. Posebna izdanja, Knj. XIII, Knj. 3, Naučni skup “Radnička klasa i KPJ u borbi za socijalizam u Bosni i Hercegovini”, povodom 50-godišnjice Saveza komunista Jugoslavije, 6-7. novembar 1969, Sarajevo, 1970.
 4. Posebna izdanja, Knj. XXX, Knj. 4, Međunarodni naučni skup povodom 100-godišnjice ustanka u Bosni i Hercegovini, drugim balkanskim zemljama i Istočnoj krizi 1875-1878. godine (Tom I), Sarajevo-Ilidža, 1-3. oktobar 1975, Sarajevo, 1977.
 5. Posebna izdanja, Knj. XXX, Knj. 4, Međunarodni naučni skup povodom 100-godišnjice ustanka u Bosni i Hercegovini, drugim balkanskim zemljama i Istočnoj krizi 1875-1878. godine (Tom II), Sarajevo-Ilidža, 1-3. oktobar 1975, Sarajevo, 1977.
 6. Posebna izdanja, Knj. XXX, Knj. 4, Međunarodni naučni skup povodom 100-godišnjice ustanka u Bosni i Hercegovini, drugim balkanskim zemljama i Istočnoj krizi 1875-1878. godine (Tom III), Sarajevo-Ilidža, 1-3. oktobar 1975, Sarajevo, 1977.
 7. Posebna izdanja, Knj. XXXI, Knj. 5, Savjetovanje o terminologijama narodne materijalne i duhovne kulture, Sarajevo 22-23. decembar 1974, Sarajevo, 1977.
 8. Posebna izdanja, Knj. XXXIV, Knj. 6, Zbornik radova povodom 70-godišnjice života akademika Jovana Vukovića, Sarajevo, 1977.
 9. Posebna izdanja, Knj. XXXV, Knj. 5, Naučni skup “Književnost Bosne i Hercegovine u svjetlu dosadašnjih istraživanja, Sarajevo, 26-27. maj 1976, Sarajevo, 1977.
 10. Posebna izdanja, Knj. XXXVIII, Knj. 7, Naučni skup o djelu Veselina Masleše, Banja Luka, 20-21. april 1977, Sarajevo, 1978.
 11. Posebna izdanja, Knj. L, Savjetovanje “Problemi uzdizanja naučnoistraživačkih kadrova u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 17. decembar 1979, Sarajevo, 1980.
 12. Posebna izdanja, Knj. LV, Knj. 9, Fonološki srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo, 1981.
 13. Posebna izdanja, Knj. LXI, Knj. 10, Studia Linguistica Polono-Iugoslavica 3, Sarajevo, 1983.
 14. Posebna izdanja, Knj. LXIV, Knj. 11, Naučni skup “100 godina ustanka u Hercegovini 1882. godine”, Sarajevo, 21-22. oktobar 1982, Sarajevo, 1983.
 15. Posebna izdanja, Knj. LXV, Knj. 12; Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945 – 1982), Sarajevo, 11. januar – 12. februar 1982, Sarajevo, 1983.
 16. Posebna izdanja, Knj. LXX, Knj. 13, Zbornik referata i materijala V. Jugoslavenske onomastičke konferencije , Sarajevo, 1985.
 17. Posebna izdanja, Knj. LXXI, Knj. 14, “Problem zaposlenosti” – Naučni program i kolokvij, Sarajevo, 1985.
 18. Posebna izdanja, Knj. LXXII, Knj. 15, Koncepcija dugoročnog provrednog razvoja Bosne i Hercegovine do 2000. godine, Sarajevo, 1985.
 19. Posebna izdanja, Knj. LXXIX, Knj. 18, Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine II, Sarajevo, 1987.
 20. Posebna izdanja, Knj. LXXXII, Knj. 18, Naučni skup “Lingvistika i lingvističke aktivnosti u Jugoslaviji, Sarajevo, 29-31. mart 1985, Sarajevo, 1987.
 21. Posebna izdanja, Knj. LXXXV, Knj. 21, Zbornik radova “Leksikografija i leksikologija”, Sarajevo, 1988.
Građa Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH
 1. Građa, Knj. XIX, Knj. 15, Zbornik napjeva narodnih pjesama Bosne i Hercegovine – Dječije pjesme, zabilježio i za štampu pripremio Cvjetko Rihtman uz saradnju Ljube Simić i Miroslave Fulanović-Šošić, Sarajevo, 1974,X 3 KNJ.
 2. Građa, Knj. XV, Knj. 11, Miloš Đ. Slijepčević, Samobor selo u gornjoj Hercegovini, Sarajevo, 1969.
 3. Građa, Knj. XVI, Knj. 12, Milenko S. Filipović, Prilozi etnološkom poznavanju sjeveroistočne Bosne, Sarajevo, 1969.
 4. Građa, Knj. XVII, Knj. 13, Hajrudin Ćurić, Arhivska zbirka Vladimira Desnice (prilozi o radu Obrovačkog odbora i ustanku u Bosni 1875-1878), Sarajevo, 1971.
 5. Građa, Knj. XVIII, Knj. 14, Berislav Gavranović, Bosna i Hercegovina u doba austro-ugarske okupacije 1878, Sarajevo, 1973.
 6. Građa, Knj. XX, Knj. 16, Etnografska građa (Janj, Sarajevo, Livanjsko polje, Visoko, Donji Birač), Sarajevo, 1976.
 7. Građa, Knj. XXI, Knj. 17, Bosna u tajnim političkim izvještajima Františeka Zaha iz Beograda (1843-1848), Uvod i izbor Vaclav Začek, Sarajevo, 1976.
 8. Građa, Knj. XXII, Knj. 18, Gregor Čremošnik, Studije za srednjovjekovnu diplomatiku i sigilografiju Južnih Slavena, Sarajevo, 1976.
 9. Građa, Knj. XXIII, Knj. 19, Luka Đaković, Prilozi za demografsku i onomastičku građu Bosne i HErcegovine (na osnovu popisa katoličkog stanovništva 1743. godine), Sarajevo, 1979.
 10. Građa, Knj. XXIV, Knj. 20, Rade Uhlik, Pomoćni glagoli u Romskom jeziku, Sarajevo, 1984.
 11. Građa, Knj. XXV, Knj. 21, Zbornik napjeva narodnih pjesama Bosne i Hercegovine – Svatovske pjesme, zabilježio i za štampu pripremio Cvjetko Rihtman uz saradnju Ljube Simić i Miroslave Fulanović-Šošić, Sarajevo, 1986.
 12. Građa, Knj. XXVI, Knj. 22, Dva prva popisa Zvorničkog sandžaka (iz 1519. i 1533.), Sarajevo, 1986.
Djela Odjeljenja historijsko-filoloških nauka ANUBiH
 1. Djela, Knj. XXVII, Knj. 15, Herta Kuna, Jezik fra Filipa Laštrića bosanskog franjevca XVII vijeka, Sarajevo, 1967.
 2. Djela, Knj. XXVIII, Knj. 16, Ivan Opudić, Rerum Illyricarum Ignjata Đurđevića, Sarajevo, 1967.
 3. Djela, Knj. XXIX, Knj. 17, Milan Vasić, Martolosi u jugoslovenskim zemljama pod turskom vladavinom, Sarajevo, 1967.
 4. Djela, Knj. XXXI, Knj. 18, Miloš Bjelovitić, Zenica i njena okolina – ekonomsko-geografska studija, Sarajevo, 1968.
 5. Djela, Knj. XXXIV, Knj. 19, Milenko S. Filipović, Majevica s osobitim obzirom na etničku prošlost i etničke osobine majevičkih Srba, Sarajevo, 1969.
 6. Djela, Knj. XXXV, Knj. 20, Vojislav Spaić, Teorija autorskog prava i autorsko pravo u SFRJ, Sarajevo, 1969.
 7. Djela, Knj. XXXVI, Knj. 21, Herta Kuna, Jezičke karakteristike književnih djela Dositeja Obradovića, Sarajevo, 1970.
 8. Djela, Knj. XXXVII, Knj. 22, Ratimir Gašparević, Bosna i Hercegovina na geografskim kartama od prvih početaka do kraja XIX vijeka, Sarajevo, 1970.
 9. Djela, Knj. XXXVIII, Knj. 23, Pavao Anđelić, Sredovjekovni pečat iz Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1970.
 10. Djela, Knj. XXXIX, Knj. 24, Ksenija Milošević, Futur 2 i sinonimski oblici u savremenom srpskohrvatskom književnom jeziku, Sarajevo, 1970.
 11. Djela, Knj. XL, Knj. 25, Milivoje Ninović, Rečenica u proznim djelima Rastka Petrovića, Sarajevo, 1970.
 12. Djela, Knj. XLI, Knj. 26, Mate Šimundić, Govor Imotske krajine i Bekije, Sarajevo, 1971.
 13. Djela, Knj. XLII, Knj. 27, Nusret Šehić, Četništvo u Bosni i Hercegovini (1918 do 1941), Sarajevo, 1971.
 14. Djela, Knj. XLVIII, Knj. 28, Dževad Juzbašić, Izgradnja željeznica u Bosni i Hercegovini u svjetlu austrougarske politike od okupacije do kraja Kallayeve ere, Sarajevo, 1974.
 15. Djela, Knj. XLIX, Knj. 29, Ignacij Voje, Kreditna trgovina u srednjevjekovnom Dubrovniku, Sarajevo, 1976.
 16. Djela, Knj. LIII, Knj. 30, Šefik Bešlagić, Nišani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1978.
 17. Djela, Knj. LIV, Knj. 31, Branislav Begović, Razvojni put šumske privrede u Bosni i Hercegovini u periodu austrougarske uprave (od 1878 do 1918) sa posebnim osvrtom na eksploataciju šuma i industrijsku preradu drveta, Sarajevo, 1978.
 18. Djela, Knj. LVII, Knj. 32, Malik I. Mulić, Analiza teksta Klimenta Ohridskoga “Slovo pohvalno svetim arhistratizima Mihailu i Gavrilu”, Sarajevo, 1983.
 19. Djela, Knj. LVIII, Knj. 33, Dragomir Vujičić, Hidronimi (imena voda) u lijevom slivu Drine, Sarajevo, 1982.
 20. Djela, Knj. LIX, Knj. 34, Šefik Bešlagić, Kamene stolice srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1985.
 21. Djela, Knj. LXI, Knj. 35, Asim Peco, Ikavsko-štakavski govori zapadne Hercegovine, Sarajevo, 1986.
 22. Djela, Knj. LXIII, Knj. 36, Stjepan Lovrenović, Bosna i Hercegovina u spoljnoj trgovini Jugoslavije, Sarajevo, 1985.
 23. Djela, Knj. LXV, Knj. 37, Branislav Đurđev, Kada i kako su nastali despota Stefana zakoni za Novo Brdo, Sarajevo, 1987.
 24. Djela, Knj. LX.
Djela Odjeljenja za književnost i umjetnost ANUBiH
 1. Djela, Knj. XLIV, Knj. 1, Vlado Milošević, Gramatična sinfonija partitura, Sarajevo, 1973.
 2. Djela, Knj. XLVI, Knj. 2/1, Muhsin Rizvić, Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine, Sarajevo, 1973.
 3. Djela, Knj. L, Knj. 2, Malik Mulić, Srpski izvori “Pletenija sloves”, Sarajevo, 1975.
 4. Djela, Knj. LII, Knj. 5, Midhat Šamić, Ličnost djelo i doba A. Žida u svjetlu njegova dnevnika, Sarajevo, 1976.
Posebna izdanja Odjeljenja za književnost i umjetnost ANUBiH
 1. Posebna izdanja, Knj. X, Pregled izdanja bivšeg naučnog društva i ANUBiH 1953-1968, Sarajevo 1968.
 2. Posebna izdanja, Knj. XVIII, Knj. 1, Mirjana Bogavac, Vojislav Maksimović, Luka Šekara, Bibliografija radova o narodnoj književnosti (I), Sarajevo, 1972.
 3. Posebna izdanja, Knj. XXI, Knj. 2, Mirjana bogavac, Đurđica Hunjak, Ljubica Tomić-Kovač, Bibliografija radova o narodnoj književnosti (II), Sarajevo, 1974.
 4. Posebna izdanja, Knj. XXV, Knj. 3, Mirjana Bogavac i Ljubica Tomić-Kovač, Bibliografija radova o narodnoj književnosti (III), Sarajevo, 1976.
 5. Posebna izdanja, Knj. XXXII, Knj. 4, Đurđica Hunjak, Bibliografija radova o narodnoj književnosti (IV), Sarajevo, 1977.
 6. Posebna izdanja, Knj. XXXIII, Svečana sjednica i naučni skup povodom 25-godišnjice osnivanja Naučnog društva i 10-godišnjice rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 11-12. novembar 1976, Sarajevo 1977.
 7. Posebna izdanja, Knj. XXXV, Knj. 5, Naučni skup “Književnost Bosne i Hercegovine u svjetlu dosadašnjih istraživanja”, Sarajevo 26-27. maj 1976, Sarajevo, 1977.
 8. Posebna izdanja, Knj. XLI, Knj. 6, Munib Maglajlić, Bibliografija radova o narodnoj književnosti (V), Sarajevo, 1979.
Radovi ANUBiH
 1. Radovi Knj. XXXV, Knj. 12, Sarajevo, 1970.
 2. Radovi Knj. XXXVIII, Knj. 13, Sarajevo, 1970.
 3. Radovi Knj. XLI, Knj. 14, Sarajevo, 1971.
 4. Radovi Knj. XLVII/1, Knj. 1, Sarajevo, 1974.
 5. Radovi Knj. XLVII, Knj. 1, Sarajevo, 1973.

Ostala izdanja

 1. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, izdaje informativna služba skupštine SRBiH u saradnji sa Naučnim društvom BiH i rektoratom Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 1966.
 2. Spomenica 1951-1976, Naučno društvo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, izdala Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1976.
 3. Spomenica 1951-1976, Naučno društvo i akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, izdala Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – drugo dopunjeno izdanje, Sarajevo 1976.
 4. Enver Redžić, Nacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini 1941-1945 u analizama jugoslovenske istoriografije, Sarajevo 1989.
 5. Dževad Termiz, Moguće implikacije socijalnog položaja prognanog stanovništva u Tuzlansko-podrinjskom kantonu i području Vozuće u periodu oktobar 1995. – april 1996. godine, Sarajevo 1997.
 6. Dževad Juzbašić, Nacionalno-politički odnosi u bosanskohercegovačkom saboru i jezičko pitanje (1910-1914), Sarajevo 1999.
 7. Okrugli sto “Naučno djelo Nedima Filipovića”, Sarajevo 23. novembar 1999., Knj. CXII, Odjeljenje društvenih nauka, Knj. 32, Sarajevo 2000.
 8. Enver Redžić, Sto godina muslimanske politike u tezama i kontraverzama istorijske nauke, Sarajevo 2000.
 9. Ivan Soklić, Fosilna flora i fauna Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2001.
 10. Enver Redžić, Anto Babić – čovjek i djelo (1899-1974), Sarajevo 2001.
 11. Hamdija Kapidžić, Ali-paša Rizvanbegović i njegovo doba, Sarajevo 2001.

Pregledi izdanja

 1. Pregled izdanja Naučnog društva Bosne i Hercegovine i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Dio V, Sarajevo 1976.
 2. Pregled izdanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 1977 – 1982., Sarajevo 1983.

Comments are closed.