Zahtjev za proglašenje arhivske građe nacionalnim spomenikom BiH

Komisiji / Povjerenstvu za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine JU Historijski arhiv Sarajevo je 12. februara 2009. godine podnijela potrebnu dokumentaciju za proglašenje Pokretnog dobra – arhivskih fondova i zbirki, kao i dijela specijalne biblioteke Arhiva, nacionalnim spomenikom BiH.

Naime, arhivska građa (fondovi i zbirke te biblioteka) koju posjeduje i koja se čuva u Historijskom arhivu Sarajevo jeste vrijedan kulturno-historijski materijal. Najstarija građa potiče iz osmanskog razdoblja, a novija datira do današnjih dana. Arhiv posjeduje ukupno oko devet (9) km arhivske građe, koja predstavlja važan činilac u proučavanju naše cjelokupne historije, a posebno historije Sarajeva. U ovoj prijavi predložili smo za proglašenje nacionalnim spomenikom gotovo cjelokupnu arhivsku građu do 1945. godine, smatrajući je posebno značajnom za historiju i kulturu cijele zemlje, a posebno Sarajeva kao njenog glavnog grada.

Naše je mišljenje da se radi o izuzetno vrijednom kulturno-historijskom blagu koje je potrebno maksimalno zaštititi i očuvati, što je i razlog ove inicijative, tim više što se to blago ne čuva u sasvim adekvatnim uvjetima i ne tretira u javnosti na odgovarajući način.

Trenutno je prijedlog u proceduri, a naša su očekivanja da će se ova inicijativa naše Ustanove završiti pozitivnim ishodom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.