Arhiv posjetila prof.dr. Hatice Oruç i održala čas osmansko-turskog jezika

Danas je JU Historijski arhiv Sarajevo posjetila prof. dr. Hatice Oruç sa Fakulteta za jezik, historiju i geografiju Univerziteta u Ankari, Republika Turska. Naime, prof. Oruç i ove godine drži specijalizacijski kurs osmanskog turskog jezika, u organizaciji i saradnji Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu i Turskog historijskog društva (Türk Tarih Kurumu – TTK) iz Ankare. Ovaj kurs pohađaju uposlenici Orijentalnog instituta, Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, Instituta za historiju UNSA, Filozofskog fakulteta UNSA, te našeg, Historijskog arhiva Sarajevo. Ovo je nastavak prošlogodišnjeg kursa koji je također održan u ljetnom periodu (juli-septembar).

Prof. dr. Hatice Oruç izrazila je želju da posjeti Arhiv i stekne uvid u našu bogatu građu na orijentalnim jezicima, posebno onu na osmansko-turskom jeziku. Prof. Oruç je ugostila direktorica Arhiva Ismeta Džigal-Berkovac, koja je gošći poželjela dobrodošlicu, te ukratko predstavila našu Orijentalnu zbirku. Ovom prilikom, Arhiv je posjetio i direktor Orijentalnog instituta dr. Aladin Husić. Direktorica Arhiva je izrazila svoju zahvalnost prof. dr. Hatice Oruç za sav trud i napor koji ulaže u obučavanje naših stručnjaka za rad na dokumentima na osmanko-turskom jeziku, kako bi mogli pravilno obraditi našu dokumentarnu kulturno-historijsku baštinu, te je kasnije prezentirati javnosti. Direktoru Orijentalnog instituta, dr. Aladinu Husiću se zahvalila za organizaciju cijelog kursa, te prilici da i naši uposlenici isti pohađaju. Prof. dr. Oruç se oduševila onim što Arhiv posjeduje u svojoj Orijentalnoj zbirci, te istakla značaj ove građe.

Ovom prilikom su polaznici kursa održali i svoj redovni čas u našem Arhivu, te direktno radili na našim dokumentima kao praktičnom materijalu u sklopu svoje obuke.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.