Posjeta univerzitetskih profesora iz Berlina, Zagreba i Splita

Historijski arhiv Sarajevo su 4. 9. 2018. godine posjetili prof. dr. Christian Voss, dr. Olimpia Dragouni i Goranka Ćejvanović sa Humboldt Univerziteta u Berlinu, prof. dr. Aleksandar Jakir sa Univerziteta u Splitu, te dr. Ljiljana Dobrovšak sa Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

U pratnji delegacije bio je i dr. Enes Omerović sa Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu. 

Goste su sa radom Arhiva i njegovim najznačajnijim fondovima upoznali direktor Fuad Ohranović i viši arhivisti Atif Mušinović i Admir Nezirović, koji su održali prigodno jednosatno predavanje.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.