Promovisana prva knjiga nove edicije izdanja HAS-a

Foto: RadioSarajevo.ba

Promocija posebnog izdanja Historijskog arhiva Sarajevo “Zapisnici sarajevskog gradskog zastupstva (1878-1881)” priređivača višeg arhivista Harisa Zaimovića upriličena je danas u Sarajevu.

Napomenuvši da se ove godine navršava 140 godina od formiranja moderne gradske uprave u Sarajevu dolaskom Austro-Ugarske monarhije, te da ova edicija počinje s prvim zapisnicima prvog saziva Gradskog zastupstva Sarajeva, Zaimović je istakao da su time otvorena vrata istraživanju i objavljivanju izvora iz arhivskih fondova gradske uprave u zadnjih 140 godina.

“Prije tačno 140 godina Bosna i Hercegovina je odlukama Berlinskog kongresa 1878. godine izašla iz državnog ustroja Osmanskog carstva te ušla u sastav Austro-Ugarske monarhije. Nova uprava je najveću pažnju pridavala reformi i preustroju upravnog aparata, s ciljem stabilizacije odnosa unutar zemlje i uspostavljanja novog državnog poretka. Gradska uprava Sarajeva je tek pod austrougarskom upravom postala jedan od važnih činilaca u razvitku grada. Historijski arhiv Sarajevo predstavlja prve zapisnike prvog gradskog zastupstva, odnosno početak izgradnje moderne gradske uprave, koja u ovoj godini obilježava 140 godina postojanja, kontinuiteta i djelovanja, o čemu svjedoči i Historijski arhiv Sarajevo objavljivanjem vrijedne arhivske građe čineći je pritom dostupnom za građane i istraživače. Radi se o prvorazrednoj arhivskoj građi koja prikazuje kontinuitet djelovanja gradske uprave, ali i svakodnevnicu Sarajeva i njegovu cjelokupnu društvenu historiju” – kazao je Zaimović.

Navodeći da je teško odrediti koji je bio najplodonosniji period grada Sarajeva jer se ono tokom 40 godina austrougarske uprave mijenjalo i postajalo novi grad, ali i nakon 1945. godine, kada počinje period intenzivne obnove i izgradnje a posebno preporoda grada od 1978. do 1984. za XIV. Zimske olimpijske igre.

Direktor Arhiva Fuad Ohranović je naglasio da ova knjiga predstavlja početak nove edicije pokrenute povodom 70 godina postojanja i rada Arhiva, a u sklopu koje će biti objavljivana arhivska građa koja se odnosi na gradsku upravu u periodu od 1878. do 1990-ih. 

Promocija je održana u Bošnjačkom institutu – Fondacija Adil Zulfikarpašić.


Bookmark the permalink.

Comments are closed.