U Grazu razgovarano o pravnim aspektima arhivistike

U organizaciji Univerziteta u Grazu, CO: OP mreže (The creative archives and users network) i Programa Kreativna Evropa, 12. i 13. aprila 2017. u Grazu su održane radionice i konferencija “Challenges and Practices of Copyright and Licensing of Digital Cultural Heritage” (Izazovi i prakse u pravima korištenja digitalizirane kulturne baštine).

Na skupu koji je ugostio eminentne predavače i goste iz EU i jugoistočne Evrope, bilo je riječi o problematici i pravnom okviru korištenja licenci i autorskih prava na digitalizirano kulturno naslijeđe, te su razmijenjena iskustva zemalja EU i Balkana na digitalizaciji arhivske građe.

Ispred Historijskog arhiva Sarajevo konferenciji je prisustvovao direktor mr.sci. Fuad Ohranović.


Bookmark the permalink.

Comments are closed.