U Tešnju predstavljena Izložba “Pečati sa bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika”

U srijedu, 15. marta 2017. godine u Tešnju je u okviru manifestacije ”Tešanjsko proljeće 2017” otvorena izložba Historijskog arhiva Sarajevo “Pečati sa bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika”. Nastala kao rezultat saradnje Historijskog arhiva Sarajevo i Državnog arhiva u Dubrovniku, izložba je i dio projekta izrade publikacije analitičkog inventara bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika koje se čuvaju u Dubrovačkom arhivu, u zbirci Acta Turcarum.

Izložbom je predstavljeno 13 panoa na kojima su, uz uvodne napomene, prikazani faksimili 72 pečata sa bujuruldija nastalih u periodu 1643.-1807. godine. Autori izložbe su dr. Vesna Miović (Državni arhiv u Dubrovniku), Atif Mušinović i mr. Sejdalija Gušić (Historijski arhiv Sarajevo).

Izložba je postavljena u Općoj biblioteci Tešanj, a prilikom otvorenja gostima su se obratili direktor Historijskog arhiva Sarajevo mr. Fuad Ohranović, te jedan od autora izložbe, mr. Sejdalija Gušić. Domaćin svečanosti bio je direktor Muzeja Tešanj, Ernad Prnjavorac.

Izložba će biti postavljena u galeriji Opće biblioteke Tešanj do 1. aprila 2017. godine. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.