“Pečati sa bujuruldija” predstavljeni na savjetovanju u Tuzli

DSCN16141. i 2. oktobra 2015 godine je u Tuzli održano 28. Međunarodno savjetovanje „Arhivska praksa“, u organizaciji Arhiva Tuzlanskog kantona i Društva arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona.

Savjetovanje je okupilo arhivske stručnjake i zaposlenike u registraturama iz šest zemalja našeg regiona i šire (Italija, Češka, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Republika Makedonija i BiH).

Na dvodnevnom Savjetovanju prezentirano je preko 40 radova u tri teme, a skup je otvorio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Izet Jagodić.

Večer prije Savjetovanja je u Hotelu Tuzla, otvorena izložba „Pečati sa bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika“, koju je pripremio Historijski arhiv Sarajevo u saradnji sa Državnim arhivom iz Dubrovnika.

Učesnike Savjetovanja iz Historijskog arhiva Sarajevo je predvodio v.d. direktor Arhiva mr sci. Sejdalija Gušić.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.