Digitalizacija i publikovanje fonda Laure Papo Bohorete

U Sarajevu je 31. augusta 2015. godine, na osnovu bilatelarnog sporazuma o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Trstu te iskazane dobre volje od strane JU Historijski arhiv Sarajevo i ambasade Kraljevine Španjolske u BiH, zaključen sporazum o realizaciji projekta digitalizacije i publikovanja ličnog fonda Laure Papo Bohorete između Historijskog arhiva Sarajevo, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i ambasade Kraljevine Španjolske u BiH.

bohoretasporazumHistorijski arhiv Sarajevo će digitalizirati svu dokumentarnu građu fonda Laure Papo Bohorete, te uvrstiti predgovore autora dr Cecilije Prenz Kopušar sa Univerziteta u Trstu, dr Edine Spahić sa sarajevskog Univerziteta i mr sci. Sejdalije Gušića iz sarajevskog Historijskog arhiva. Izdavač publikacije će biti HAS, a suizdavači univerziteti iz Trsta i Sarajeva, dok će njeno štampanje financijski podržati ambasada Kraljevine Španjolske u BiH.

Također, obezbjediće se i on-line dostupnost digitaliziranih verzija publikacija, i to putem internetskih stranica Historijskog arhiva Sarajevo i Univerziteta u Trstu.

Potpisnici sporazuma su mr sci. Sejdalija Gušić ispred JU HAS, prof. dr Salih Fočo ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i NJ. E. gospodin Juan Bosco Gimenez Soriano, ambasador Kraljevine Španjolske u BiH.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.