Preuzeta arhivska građa Općinskog suda u Sarajevu (1908-1995)

U utorak, 12. juna 2018. godine je u prostorijama JU Historijski arhiv Sarajevo svečano potpisan Zapisnik o primopredaji arhivske građe Općinskog suda Sarajevo iz perioda 1908-1995. Svečani čin potpisivanja Zapisnika održan je povodom 9. juna, Međunarodnog dana arhivâ i Sedmice arhivâ, koja se obilježava od 8. do 15. juna.

Ovav važan dokument potpisali su predsjednica Općinskog suda Sarajevo Janja Jovanović i direktor Historijskog arhiva Sarajevo Fuad Ohranović. 

JU Historijski arhiv Sarajevo je time Općinskog suda Sarajevo preuzeo arhivsku građu u količini od 1.100 dužnih metara.

Direktor Arhiva je istakao da se već 10 godina dogovara preuzimanje građe, ali i da su smještajni uslovi tada bili nešto bolji u odnosu na danas pa je 2008. godine rezervisan prostor za građu Općinskog suda.

“Vremenom su ostali kapaciteti arhiva popunjeni pa Arhiv danas u svoja tri depo-objekta nema više ni jednog slobodnog metra za trajno čuvanje arhivske građe, međutim radi se na tome, da se još jedan objekat ustupi Arhivu za pohranu arhivske građe”, rekao je.

Predsjednica Općinskog suda Sarajevo Janja Jovanović naglasila je da Sud ima zakonsku obavezu da preda građu nadležnom arhivu nakon utvrđenog roka.


 

Bookmark the permalink.

Comments are closed